De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 11 - Page 19

Week 11 Dinsdag 12 maart 2019 Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl Grote belangstelling voor Damito-beurs Dalfsen Vervolg van voorpagina - DALFSEN - Er stonden ook veel vrijwilligersor- ganisaties op de beurs, zoals de Voedselbank, de Historische Kring, de Oran- jevereniging en politieke partijen. Ook theater De Stoomfabriek gaf infor- matie en probeerde ‘vrienden’ te werven. Bert-René Brinkman, vrijwilliger die het filmprogramma coördineert, is blij met het theater. “We proberen breed te programmeren, niet alleen arthouse, maar films voor iedereen. Ook wel actuele films, we zijn nu bijvoorbeeld bezig om Bohemian Rhapsody hier te krijgen.” Justin Fokkert (12) stond er ook met zijn motor. Hij is een van de jongste rijders, maar wel getalenteerd en wil graag vooruit met zijn racecarrière “Zo kunnen we iets terug doen voor de sponsors,” zegt zijn moeder Ali- ta. “We hebben ook wel de wens dat mensen Justin willen helpen. Dit jaar gaat Justin in Spanje rijden en ook in Assen. Daar is hij in actie te zien op 7 april.” Dit wordt voor hem een leerjaar, aldus Alita, er is een groot deelnemersveld (60 deelnemers). Zaterdag was zijn motor al niet meer te zien: die moest al vervoerd wor- den naar Spanje. De gemeente Dalfsen informeerde de inwoners tijdens de beurs over duurzaamheid. Medewerkers ga- ven tips om hun tuinen te vergroe- nen en hun regenwater af te koppe- len van het riool. Zo’n 60 vrijwilligers hebben de beurs opgezet, de opbrengst van het driejaarlijkse evenement is op- nieuw bestemd voor de Immink- hoeve. De Imminkhoeveverzorgt aangepaste vakanties op maat in Ommen en Lemele, voor iedereen die extra zorg en aandacht nodig heeft. Natuurlijk stond de Immink- hoeve zelf ook op de Damito-beurs. Over aantal weken wordt het batig saldo bekend gemaakt. Foto's: Marcel van Saltbommel 19