De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 11 - Page 15

Week 11 Dinsdag 12 maart 2019 Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl 15 ‘Inzet van Amnesty International is nog steeds nodig’ DALFSEN - Met de komst van landelijk directeur Eduard Nazarski had de Dalfser werkgroep van Amnesty International woensdag- avond een goed bezochte kick-off van de collecteweek. Ten overstaan van een volle zaal ging Nazarski enerzijds in op de viering van het vijftigjarig be- staan van de Nederlandse afde- ling, afgelopen jaar, maar ook op de actuele mensenrechtensituatie in de wereld. Die stemt hem somber, liet hij weten. Nazarski vertelde over zijn bezoek aan vluchtelingen- kampen in Griekenland. Hij zag daar onthutsende voorbeelden van menselijk leed. Leed dat on- voldoende gelenigd wordt door de Europese landen. Want Europa doet te weinig, vindt hij. “We hebben het voort- durend over meer opvang in de regio, maar van de 65 miljoen vluchtelingen wereldwijd wordt 85 procent al opgevangen in arme landen. Er zijn dringend 1,2 miljoen plaatsen nodig voor her- huisvesting van vluchtelingen, maar de rijke en veilige landen realiseerden er 56.000. Dat is schandalig weinig.” Hij wees op de gevolgen voor kin- deren en jongeren die door hun verblijf in vluchtelingenkampen jarenlang geen onderwijs krijgen. “Hoe kun je ooit verwachten dat deze kinderen zich ontwikkelen tot loyale burgers die actief bij- dragen aan de maatschappij?” Daarnaast toonde Nazarski acht portretten van huidige wereldlei- ders, van oost tot west. Van landen S.V. Nieuwleusen JO8-1 kampioen in de zaal Buurtbus: voortaan uitsluitend pinnen DALFSEN/NIEUWLEUSEN – In de buurtbus kan sinds kort niet meer met contant geld worden betaald. Passagiers kunnen dan alleen nog betalen met de ov-chipkaart of pinnen met de pinpas. Contant geld is een wettig betaal- middel, maar door de overheid, de vakbonden en het bedrijfsleven is afgesproken dat in verband met de veiligheid (mogelijke overval- len) geen contant geld meer in het openbaar vervoer wordt gebruikt. Alle buurtbussen zijn inmiddels voorzien van een mobiel pinap- paraat waarmee de kosten van de losse buurtbuskaartjes afgerekend kunnen worden. Om de tarieven voor de buurtbus in de gehele Provincie Overijssel gelijk te maken, zijn de tarieven voor Buurtbus Vechtdal (Dalfs- en-Nieuwleusen) ook enigszins aangepast. Naast de ov-chipkaart gelden er nieuwe prijzen voor los- se buurtbuskaartjes. Een kaartje voor één rit t/m 3 zones (geen overstaprecht) kost twee euro, als de VS, Rusland, China, de Filip- pijnen, Turkije en Hongarije. Hij gaf een uiteenzetting van hun daden en denkwijzen en concludeerde dat daar ‘een beangstigend beeld’ uit oprijst. “Het onderstreept de noodzaak om te blijven opkomen voor vrijheid, gelijke rechten en menselijke waardigheid. Onze in- zet is nog steeds nodig.” Tijdens de plaatselijke afdelin- gavond, die onder meer werd bij- gewoond door een van de opricht- sters van de Dalfser afdeling, de 87-jarige Jopie Smit, hadden aan- wezigen de mogelijkheid om brie- ven te sturen aan de Saoedische regering. Ook werden de collecte- bussen uitgereikt aan de 42 vrij- willigers die ermee op stap gaan. De collecte voor het werk van Am- nesty vindt deze week plaats, van 11 tot en met 16 maart. NIEUWLEUSEN - Het team van S.V. Nieuwleusen Jon- gens Onder 8-1 is kampioen geworden in de zaal. De technische staf van deze toppers is trots op de spel- vreugde die elke week weer op de mat wordt gelegd. Ze wonnen negen wedstrijden en verloren slechts één duel. Dan mag je jezelf terecht zaalkam- pioen noemen. Op de foto het kampioensteam. Staand van links naar rechts: Ronni Schuurman (leider), Swen Visscher, Stijn Schuur- man, Jippe Bonsink, Esmee Brinkman, Cris Tinholt (trai- ner), Wiebe Bonsink (leider). Zittend van links naar rechts: Robin Schuurman, Mart Bijker, Jayden ter Bruggen. een kaartje voor één rit vanaf 4 zones (geen overstaprecht) kost drie euro; een kaartje voor één rit van kinderen 4 t/m 11 jaar als meereiskaart met een betalende volwassene (geen overstaprecht) kost een euro; en voor 17,50 euro koopt men een 25-strippenkaart. De passagier betaalt twee strip- pen voor een rit t/m 3 zones en 3 strippen voor een rit vanaf 4 zones (geen overstaprecht). Omdat er nu geen overstaprecht meer is, moet een passagier die binnen een half uur weer opstapt voor de terugreis, opnieuw een kaartje kopen. Na het uitstappen is het gekochte kaartje niet meer gel- USV JO9-2 zaalkampioen NIEUWLEUSEN - Onder lei- ding van Wilco Ruinemans en Sjouke Kooistra zijn de voet- ballers van USV JO9-2 kampi- oen geworden in de zaal. Vol goede moed begonnen ze aan de zaalcompetitie. De jon- gens hadden er zin in en dat was goed te zien. Vanaf het begin van iedere wedstrijd spatte de ener- gie en het plezier ervan af en werd er regelmatig gewonnen. dig. Op de achterkant van de kaart- jes staan ook de reisvoorwaarden aangegeven. Passagiers die niet met een pinpas willen of kunnen betalen, kunnen - naast de nieuwe buurtbuskaartjes die alleen in de buurtbus gekocht kunnen worden - ook nieuwe kaartjes die alleen in de voorverkoop bij de plaatselijke De mooiste wedstrijden werden met mede-koploper FC Dalfsen uitgevochten: één gelijk en de laatste wedstrijd thuis in de Spil werd gewonnen. Met als eindre- sultaat het kampioenschap, wat uitbundig werd gevierd. Staand vlnr: Marai al Haji, Pas- cal Rumpf, Tijn Kooistra en Ties Ruinemans. Zittend vlnr: Marijn van Dijk, Stijn Boverhof, Luuk Poel. Op de foto ontbreekt Roan Frentz. boekhandel gekocht kunnen wor- den. Deze kaartjes zien er anders uit en zijn geldig in zowel de regu- liere bus als in de buurtbus. Deze kaartjes uit de voorverkoop kosten 4,60 of 6,90 euro en zijn eigenlijk niet zo geschikt voor de buurtbus, omdat ze duurder zijn dan de nieu- we buurtbuskaartjes.