De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 11 - Page 14

Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl 14 Dalfsen zoekt oplossing entree gemeentehuis DALFSEN - De gemeente Dalfsen zoekt eindelijk een definitieve oplossing voor de beperkte toegankelijkheid die mindervalide inwoners ervaren als ze het ge- meentehuis willen betreden. Het is al lange tijd tobben met de toegang tot het raadhuis. Voornaamste problemen zijn de buiten-personenlift, die het vaker níet dan wel doet en het feit dat de opgang voor mensen met een scootmobiel of rol- stoel eigenlijk iets te steil is volgens de gel- dende normen. Daarnaast wil de gemeente de betegeling van het voorplein vervan- gen, omdat deze niet bestand blijkt tegen parkerende en draaiende vrachtauto’s die het gemeentehuis bevoorraden. De gemeente heeft daarom heeft een onaf- hankelijk adviesbureau opdracht gegeven een toegankelijkheidsadvies op te stellen voor het voorplein en entree van het ge- meentehuis. Dit advies zou inzicht moeten geven in de mogelijke varianten waarmee het probleem kan worden opgelost. De gemeente heeft voor de bestaande problemen al wel tijdelijke oplossingen gevonden, waaronder de mogelijkheid om van tevoren contact op te nemen, waarbij de gemeente assisteert bij het binnengaan van het gemeentehuis. Deze informatie is te vinden op www.dalfsen. nl. Daarnaast is er een bord geplaatst met telefoonnummer aan het begin van de hellingbaan. Ook kan de gemeente men- sen thuis bezoeken en kan men terecht bij de servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld. Maar - geeft de gemeente toe - dat is geen ideale situatie en wordt er gewerkt aan een structurele oplossing. Maar omdat er een hoogteverschil van 1,5 meter is tus- sen het straatniveau en de entree van het gemeentehuis, ligt die oplossing niet voor het grijpen. Een belangrijk onderdeel van een permanente oplossing is het advies dat nu gevraagd is aan PBT consult BV uit Utrecht. Dit zelfstandige ingenieurs- en adviesbureau is gespecialiseerd in analy- sering, advisering en toetsing van ‘de fy- sieke toegankelijkheid van de gebouwde omgeving’. Omdat deze specifieke kennis en expertise niet overal voorhanden is, wijken burgemeester en wethouders af van de bepaling uit het inkoop- en aan- bestedingsbeleid die voorschrijft dat een bedrijf voor opdrachten in beginsel bin- nen een straal van 25 kilometer rond het raadhuis gevonden moet worden. Naar verwachting is dit toegankelijk- heidsadvies binnen zeer afzienbare tijd gereed. Vanuit dit advies gaat de gemeen- te overleggen met inwoners, maatschap- pelijke organisaties en belangroepen om gezamenlijk tot een ontwerp voor het voorplein en de entree te komen. Gesprekspartners daarbij zijn de Stich- ting Platform Gehandicapten Dalfsen en de daarvan deel uitmakende werkgroep BTB (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid van gebouwen). Marskramertjes Werken razendsnel Werken razendsnel € 5,00 € 5,00 € 6,00 € 6,00 € 7,00 € 7,00 € 8,00 € 8,00 € 9,00 € 9,00 € 10,00 € 10,00 € 11,00 € 11,00 € 12,00 € 12,00 Een Marskramertje is een ru- Een Marskramertje speciaal is een ru- brieksadvertentie, ge- brieksadvertentie, speciaal adver- ge- richt op de particuliere richt op de particuliere teerder. Met een kleintje adver- heeft teerder. Met een kleintje heeft u een grote kans op succes. De u Dalfser een grote kans op succes. Marskramer heeft De een Dalfser heeft een oplage Marskramer van 22.500 exemplaren! oplage exemplaren! Als dat van geen 22.500 effect heeft... Als dat geen effect heeft... Meer nieuws op onze website: www.dedalfsermarskramer.nl Verschijnt in: Verschijnt in: - Nieuwleusen - Nieuwleusen - Balkbrug - Balkbrug - IJhorst - IJhorst -Staphorst -Staphorst - Rouveen - Rouveen - Hasselt - Hasselt - Dalfsen - Dalfsen - Ankum - Ankum - Oudleusen - Oudleusen - Witharen - Witharen - Vinkenbuurt - Vinkenbuurt - Lemelerveld - Lemelerveld - Hoonhorst - Hoonhorst Datum van plaatsen . . - . . - . . . . Datum van plaatsen . . - . . - . . . . Datum inlevering . . - . . - . . . . Datum inlevering . . - . . - . . . . Betaalt uitsluitend contant!! Betaalt uitsluitend contant!! USV was na rust lange tijd de bovenliggende partij, maar liet Renado toch ontsnappen. NIEUWLEUSEN - Op bezoek in Sint Nicolaasga verzuimde USV na rust de concurrent op de ranglijst de nekslag te geven. Waarna Renado in de slotfase alsnog twee keer toesloeg, met als gevolg een dure 3-2 nederlaag voor USV. De opening was voor Renado. USV kreeg totaal geen vat op rechtsbuiten Giedo de Weerd. De beste man van het veld bezorgde de USV-de- fensie gedurende de hele wedstrijd handenvol werk. Na een kwartier ging De Weerd op avon- tuur en zijn voorzet werd knap afgerond door Albert Anne Brouwer. Op dat moment een verdiende voorsprong, die in de 40ste minuut werd rechtgetrokken door Swen Meesters: 1-1. Na rust waren de rollen compleet omgedraaid. USV kwam uitstekend uit de kleedkamer. Een schot van Leon Kooiker werd in de 46e minuut nog ternauwernood onschadelijk gemaakt door de Friese doelman. Een paar tellen la- ter stond USV wel op voorsprong dankzij de schouder van Chiel de Weerd (1-2). USV had vervolgens half uur lang de controle over de wedstrijd, en kreeg een handvol kansen om de marge te vergroten. De beste was voor Ron Opgave: Opgave: Administratiekantoor Mulders Administratiekantoor Mulders Burg. Backxlaan 258-260 Burg. 258-260 7711 Backxlaan AL Nieuwleusen 7711 AL Nieuwleusen Dinsdag 12 maart 2019 USV geeft de winst uit handen bij Renado: 3-2 VRIJE VERKOOP Naam ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... Naam Adres ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... Adres ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... Postcode ............................................................................................................................................................................................................................................................................... Postcode ............................................................................................................................................................................................................................................................................... Woonplaats ........................................................................................................................................................................................................................................................................ Woonplaats ........................................................................................................................................................................................................................................................................ Telefoon ............................................................................................................................................................................................................................................................................... Telefoon ............................................................................................................................................................................................................................................................................... Week 11 * Schilderwerk * Behangwerken * Behangw erken * Glas Service * Glas Service * BTW v.a. 6%! * BTW v.a. 6%! Schildersbedrijf Brouwer bv Schildersbedrijf Dalfsen, (0529) Brouwer 43 17 35 bv Dalfsen, (0529) 43 17 35 www.brouwerschilders.nl www.brouwerschilders.nl 2e fase Meijerink. Na een scrimmage in de modder werd zijn inzet van heel dichtbij toch nog ge- keerd door een verdediger op de lijn. In de slotfase glipte de wedstrijd USV volledig uit de vingers. Doelman Martijn Scheper kreeg in de 78e minuut de spekgladde bal niet onder controle. Albert Anne Brouwer was er als eer- ste bij (2-2). Het doemscenario voor USV vol- trok zich in de 87e minuut. Opnieuw was het Albert Anne Brouwer die het beslissende tikje gaf in een onoverzichtelijke situatie voor het USV doel. Diep in blessuretijd had de ingeval- len Niels Kappert nog een riante mogelijkheid een puntje te redden, maar ook zijn poging ging de mist in. USV had goede zaken kunnen doen, maar zit door deze onnodige nederlaag midden in de gevarenzone. Zondag krijgt USV op sportpark Hulsterlanden bezoek van Olde- markt, aanvang 14.00 uur. Westerbouwlanden-Noord, Nieuwleusen BUITEN GEWOON Lage energie- en onderhoudskosten o.a. PV panelen, warmtenpomp, dubbel glas Complete badkamer Vloerverwarming (begane grond en eerste verdieping) twee of drie slaapkamers (extra slaapkamer mogelijk) vanaf € 217.000,- v.o.n. 8 Eengezinswoningen 9 Starterswoningen Ontwikkeling Informatie en verkoop voor een doelbewuste aanpak Realisatie Westerveen 3, Nieuwleusen T 088 30 30 900 E info@spansmakelaardij.nl In samenwerking met: