De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 10 - Page 9

Week 10 Dinsdag 5 maart 2019 Voor actueel nieuws kijk op: www.dedalfsermarskramer.nl Eerste ‘Eten met de buurt’ ... groot succes in Nieuwleusen ... - ...... ...... ‘Eten met de buurt’ in De Spil in Nieuwleusen. NIEUWLEUSEN - Met zo’n 120 mensen die aanschoven, was de eerste aflevering van ‘Eten met de buurt’ een groot succes. In kulturhus De Spil gebruikten Nieuwleusenaren met uiteenlopende achtergronden geza- menlijk een maaltijd van vele, vooral exotische gerechten. Bovendien kwamen ze met elkaar in gesprek en leerden elkaar beter kennen. En met name dat laatste was de belangrijkste doelstelling van het initiatief, dat was opgezet door De Spil, Saam Welzijn en Vluchte- lingenwerk Dalfsen. Gezamenlijk organiseerden zij een feestelijke maaltijd voor vluchtelingen, sta- tushouders en andere mensen van buitenlandse herkomst die de afge- lopen twintig jaar in Nieuwleusen zijn komen wonen. Maar ook veel autochtone Nieuwleusenaren gre- pen de kans aan om relatief nieuwe inwoners te ontmoeten. De zaal was met veel verschillende vlaggetjes internationaal aange- kleed. Er waren vele nationaliteiten vertegenwoordigd aan tafel: ‘nieu- we Nieuwleusenaren’ uit landen als Pakistan, Afghanistan, Syrie, Soma- lie, Iran, Myanmar en Congo scho- ven aan voor ‘Eten met de buurt’. Het werd een groot succes, al vond Tariq Ghazal uit Syrië dat niet ver- bazingwekkend. “De meeste men- sen hebben we persoonlijk uitge- nodigd en hen een flyer gegeven waarop alles staat uitgelegd. Velen vinden het leuk om nieuwe men- sen te ontmoeten.” Een flink aantal mensen had zelf een gerecht bereid uit het land van herkomst, zodat er volop keuze was. “Ik woon bijna elf jaar in Nieuwleu- sen en ken hier al veel mensen”, zegt de Irakese Salwa Omar. “Maar ik heb vanavond ook weer nieuwe mensen ontmoet. Het is een gezellige manier om elkaar beter te leren kennen.” De bijeenkomst wordt nog geëva- lueerd, maar de verwachting is dat het niet eenmalig zal blijven. Om te beginnen werkt Ghassan al Hariri, bruggenbouwer voor statushouders bij Saam Welzijn, aan de voorberei- ding van een vergelijkbare maaltijd in Lemelerveld. “Het lijkt ons mooi om dit in Nieuwleusen eenmaal per jaar op te zetten”, voegt Ria Voslam- ber van Vluchtelingenwerk Dalfsen daaraan toe. “En misschien doen we deze zomer wel een gezamenlijke barbecue. In de kern Dalfsen zijn er ook wel gezamenlijke maaltijden, maar omdat het openbaar vervoer ’s avonds niet rijdt, kunnen mensen uit Nieuwleusen daar niet altijd bij zijn. Dan is het mooi dat er in hun ei- gen dorp ook zo’n gelegenheid voor ontmoeting is.” Lionsclub schenkt 2.350 Zangers & dansers gezocht euro aan hospice Dalfsen DALFSEN/HÖRSTEL - De gemeente Dalfsen onder- houdt al jaren een part- nerschap met de gemeente Hörstel in Duitsland. Jaar- lijks vinden er diverse uit- wisselingen plaats tussen de beide gemeenten. Nu kreeg het Hörstelcomi- té van de gemeente Dalf- sen het volgende verzoek binnen. Het Stella Chor uit Bervergern – een kern in de gemeente Hörstel – organi- seert iedere twee jaar het Open Air Konzert. Het Stella Chor bestaat uit ongeveer 35 zangers. Vanwege hun 10-jarig bestaan op 7 sep- tember, willen ze heel graag deelnemers uit Dalfsen verwelkomen. Koren, dans- groepen, bands en musici zijn van harte welkom om te komen optreden. Voor nadere informatie of aanmelding, neem contact op met Walter Levedag, e-mail: aw-levedag@freenet. de Graag reageren vóór 1 april. Of vraag informatie op bij het Hörstelcomité: via Diny van der Beeke, e-mail: dinyvanderbeeke@ gmail.com of Jan Bran- driet, e-mail jwbrandriet@ gmail.com DALFSEN – Josje Hana en Christian Soer van Lions club Ommen-Dalf- sen overhandigden vrijdagmorgen een cheque van 2.350 euro aan vrijwilligers van hospice ’t Huis de Pastorie in Dalfsen. De Lionsclub had dit najaar weer een kerstkransenactie georgani- seerd. De kransen van fa. Frijling Vlnr: Christian Soer, Berend Redder, Henriet Valk, Josje Hana en Dorothé Brinkman. Foto: Geert Bistervels. uit Dalfsen werden verkocht aan bedrijven en particulieren. Coör- dinator Henriët Valk, vrijwilliger Marianne Simons en bestuursleden Dorothé Brinkman, Berend Redder en Geert Bistervels waren blij ver- rast met de cheque. Het bedrag van de cheque van 2.350 euro voor het hospice was de helft van de netto-opbrengst. De andere helft gaat naar het Vechtge- notenhuis in Ommen. Na uitleg van de werking en de functie van dit bijna-thuis- huis, verzorgden de vrijwilligers van het hospice nog een kleine rondleiding. Sursum Corda huldigt trouwe leden NIEUWLEUSEN – Christelijk ge- mengde zangvereniging Sursum Corda uit Nieuwleusen zette don- derdag trouwe leden in het zonne- tje tijdens de jaarvergadering. Het koor, onder leiding van Bert Gel- derman, huldigde Anneke Runhart, die al 25 jaar lid is van Sursum Cor- da en bij de alten zingt. Voorzitter Gé Lier overhandigde haar een oorkon- de, bloemen en een beeld. Sopraan Hennie Blik zingt al 45 jaar bij het koor en werd eveneens verrast met bloemen. Sursum Corda heeft onge- veer 50 leden en afgelopen najaar gaf het koor nog een jubileumcon- cert in de Grote kerk, ter gelegen- heid van het 85-jarig bestaan. Anneke (links) en Hennie. 9