De Dalfser Marskramer Nr. 40 Nr. 10

Een uitgave van: ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging Nr. 10 Ankum Dinsdag 5 maart 2019 Balkbrug Ladiesnight voor en door ondernemers Dalfsen 5 Waarin opgenomen de KernPunten, berichten van gemeente Dalfsen Hasselt Hoonhorst Damito-beurs van start IJhorst Lemelerveld Nieuwleusen ‘Eten met de buurt’ geslaagd 7 Oudleusen Rouveen ChristenUnie: verleg de Vecht 9 www.dedalfsermarskramer.nl Staphorst Vinkenbuurt Witharen 11 Brasil wint grote Lemelerveldse optocht WIJ ONTMOETEN U GRAAG OP DE Trefkoele+ in Dalfsen SPROKKELDORP – De grote Lemelerveldse optocht, onder leiding van Prins Oetra, trok zaterdagmiddag zeer veel belangstelling. In een stra- lend zonnetje trokken de vele praalwagens en loopgroepen voorbij. Er deden zóveel mensen mee, dat het een wonder was dat er ook nog zoveel publiek aan de kant stond. Carnavalsvereniging De Sprokkelaars had maar liefst 75 startnummers uitgegeven. Wa- gens uit de omgeving, zoals uit Zwolle, Raalte, Hoonhorst, Vilste- ren, Dalmsholte en Mariënheem reden ook mee in de optocht. De nummer één werd Brasil met hun wagen(s) Helemaal Hollands. Tweede werd Paria’s op avontuur in India’s rijke cultuur en derde Simpel: We slepen ze voor het gerecht! Uitslagen op de website www.sprokkelaars.nl Na vijf dagen feesten, keert de rust weer terug ten zuiden van de Vecht in de gemeente Dalfsen. L A D I E S N I L A D I E S N I G H Maandag T • • • • • • BEAUTY FASHION LIFESTYLE LINGERIESHOW MODESHOW BRUIDSSHOW PRIJZENFESTIVAL • • • • • • PRIJZENFESTIVAL 11 maart Natuurboerderij BalkInn weer stap dichterbij Dat werd duidelijk na een infor- matiebijeenkomst voor buurt- bewoners en andere direct be- trokkenen in zalencentrum ‘t Witte Peerd. De reacties op de gepresenteerde plannen waren overwegend positief, al blijven er met name vragen over de ver- keersafwikkeling en –veiligheid. “De avond geeft in elk geval vol- doende positieve energie om verder te gaan”, aldus Jan van de Hoek, die namens de coöperatie Nieuwleusen Synergie de plan- vorming begeleidt. ”Het project zit nog steeds in de voorbereiden- de fase en we moeten nog heel wat stappen doorlopen. Maar als alles goed gaat, hopen we dat we binnen een jaar kunnen beginnen aan de realisatie.” Het plan voor een natuurboerde- rij met een sterk educatief karak- ter – met name voor de school- jeugd – komt in eerste instantie van het Nieuwleusener echtpaar Evert en Frieda Schuurman. Zij zijn eigenaar van het stuk land, 11 maart Maandag 19.00u Wagen Helemaal Hollands van Brasil. NIEUWLEUSEN – De kans dat de natuurboerderij BalkInn daadwer- kelijk een plek krijgt op de hoek van het Westerveen en de Bosmans- weg in Nieuwleusen, is sinds woensdagavond weer een stukje groter. BEAUTY FASHION LIFESTYLE LINGERIESHOW MODESHOW BRUIDSSHOW waar momenteel een schuur op staat waar al vele jaren ezeltjes zijn ondergebracht. De planont- wikkeling, waar behalve de buurt ook de gemeente Dalfsen en Het Oversticht bij betrokken zijn, loopt al geruime tijd. Omdat het plan wordt ontwikkeld aan de rand van bestaande bebouwing, hadden omwonenden medio vo- rig jaar tijdens een eerste pre- sentatie nog veel vragen over de zichtlijnen en de hoogte van de bebouwing, maar die vrees kon woensdagavond voor een aan- zienlijk deel worden weggeno- men. “Want die blijft onder de hoogte van de bestaande schuur, Autoschade? Wij helpen u graag! 19.00u Den Hulst 180 Nieuwleusen info@feestdeel.nl feestdeel.nl Gratis Goodybag Het meest actuele nieuws op dedalfsermarskramer.nl en dat valt de meesten mensen mee”, aldus Van de Hoek. Nieuw- leusen Synergie heeft het plan geadopteerd omdat het aansluit bij haar duurzame doelstellingen: enerzijds sociale duurzaamheid omdat een ontmoetingsplek voor het dorp wordt gecreëerd, ander- zijds vanwege de ‘groene’ manier waarop energie wordt opgewekt. Het is de bedoeling dat de schuine daken van de opstallen zonnecol- lectoren krijgen. Lees verder op pagina 5 SCHADEGARANT TOP HERSTEL VAKKUNDIG VRIENDELIJK SNEL Korterink, uw erkende Focwa schadeherstelbedrijf voor alle merken en contractpartner van bekende verzekeraars. De werkgroep, vlnr. Gerla Struik, Evert Schuurman, Jan van de Hoek, Patrick Belderink, Eerik Schipper. Andries Bos ontbreekt op de foto. Korterink Autoschade SCHADEGARANT TOP HERSTEL SCHADEGARANT SCHADEGARANT TOP HERSTEL Oude Rijksweg 482, Rouveen 0522 - 291346 • korterink.nl TOP HERSTEL * Schilderwerk * Schilderwerk Schilderwerk * Behangwerken * Behangwerken Behangen * Glas Service * Glas Service Glas Service * BTW v.a. 6%! * BTW v.a. 6%! 9% BTW v.a. Brouwer Schildersbedrijf bv Schildersbedrijf Brouwer Dalfsen, (0529) 43 17 35 bv Dalfsen, (0529) 43 17 35 Schildersbedrijf Brouwer www.brouwerschilders.nl Dalfsen, (0529) 43 17 35 www.brouwerschilders.nl DEALER OP MAAT GEMAAKTE DEALER HOUTEN MEUBELEN DEALER DEALER DEALER DEALER OP MAAT GEMAAKTE HOUTEN MEUBELEN Rollecate 27 - Nieuwleusen Rollecate 27 - Nieuwleusen OP OP MAAT GEMAAKTE OP MAAT MAAT GEMAAKTE GEMAAKTE HOUTEN MEUBELEN HOUTEN MEUBELEN MEUBELEN HOUTEN OP MAAT GEMAAKTE www.brouwerschilders.nl Rollecate Nieuwleusen Rollecate 27 27 - - Nieuwleusen HOUTEN MEUBELEN Rollecate 27 - Nieuwleusen Rollecate 27 - Nieuwleusen