De Dalfser Marskramer Nr. 40 DalfserMarskramer_wk04

Een uitgave van: ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging Nr. 4 Ankum Dinsdag 22 januari 2019 Balkbrug Dalfsen Kennismaken met nieuwe burgemeester 5 Waarin opgenomen de KernPunten, berichten van gemeente Dalfsen Hasselt Hoonhorst Ouderen ontmoeten elkaar al 10 jaar IJhorst 7 Lemelerveld Nieuwleusen Femke en Myrle lezen het mooist 9 Oudleusen Rouveen Kwartet met handschriften www.dedalfsermarskramer.nl Staphorst Vinkenbuurt Witharen 11 Voor Dalfsen is de ‘Lente’ begonnen Foto: Marcel van Saltbommel DALFSEN – Dalfsen heeft een nieuwe burge- meester. Erica van Lente werd maandagavond beëdigd en geïnstalleerd als eerste vrouwelijke burgemeester van de gemeente. De bijzondere raadsvergadering waarin dat gebeurde, werd bijgewoond door honderden mensen, die de raadszaal tot de nok toe vulden. Naast familieleden van Van Lente waren dat onder meer de Commissaris van de Koning Andries Heidema, burgemeesters van enkele omliggende gemeenten en een afvaardi- ging uit Bedum, de Groningse gemeente waar Van Lente twee jaar lang waarne- mend burgemeester was. Lees verder op pagina 3 Hervormde Gemeente Nieuwleusen luidt jaarlijkse actie Kerkbalans in NIEUWLEUSEN – Zaterdagmiddag werd in de Grote Kerk van Nieuw- leusen de aftrap gegeven voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Onder het motto ‘Laat het niet in de soep lopen’ gaf de Hervormde Ge- meente Nieuwleusen de actie een ludieke en klinkende start, waar- bij de beide predikanten lunch van soep met broodjes verzorgden. Ds. Liekele Hoekstra, compleet met koksmuts, en ds. Bart Trouwborst deelden soep uit aan alle aanwezi- gen. Dat waren zo’n veertig van de in totaal negentig zogeheten ‘lopers’, vrijwilligers die de komende weken weer op pad gaan om de enveloppen langs te brengen bij de kerkleden, om ze ruim een week later weer op te halen. Ds. Trouwborst verzorgde een inlei- ding over ‘een scheve schaats rijden’, die hij illustreerde met twee ‘klas- sieke’ schaatsen van het merk Hoek- stra. Want als schaatsliefhebber was hij er achter gekomen dat er ooit een schaatsfabrikant bestond met dezelfde naam als de huidige predi- kant van de Hervormde Gemeente Nieuwleusen. In hoeverre er daad- werkelijk familiaire verwantschap bestaat is overigens niet duidelijk. De actie Kerkbalans werd zoals ie- der jaar afgsloten met het luiden van de klokken van de kerk. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protes- tantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk in Nederland. Deze drie kerk- genootschappen werken al sinds 1973 samen in de Actie Kerkbalans, waarmee ze een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschap- pen. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een fi- nanciële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. Deze gelden worden gebruikt voor o.a. onderhoud van het gebouw – waar kerken geen subsidie voor krijgen – , en voor bekostiging van de geschonken koffie, personele las- ten en missionaire en maatschap- pelijke projecten. De campagne van dit jaar heeft als thema ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode duurt t/m 2 februari 2019. Autoschade? Wij helpen u graag! SCHADEGARANT TOP HERSTEL VAKKUNDIG VRIENDELIJK SNEL Korterink, uw erkende Focwa schadeherstelbedrijf voor alle merken en contractpartner van bekende verzekeraars. SCHADEGARANT TOP Korterink Autoschade Foto: Marcel van Saltbommel HERSTEL SCHADEGARANT SCHADEGARANT TOP HERSTEL Oude Rijksweg 482, Rouveen 0522 - 291346 • korterink.nl TOP HERSTEL SCHADEGARANT TOP dedalfsermarskramer * Schilderwerk * Schilderwerk Schilderwerk * Behangwerken * Behangwerken Behangen * Glas Service * Glas Service Glas Service * BTW v.a. 6%! * BTW v.a. 6%! 9% BTW v.a. Brouwer Schildersbedrijf bv Schildersbedrijf Brouwer Dalfsen, (0529) 43 17 35 bv Dalfsen, (0529) 43 17 35 Schildersbedrijf Brouwer www.brouwerschilders.nl Dalfsen, (0529) 43 17 35 www.brouwerschilders.nl Dalfsermarskramer www.brouwerschilders.nl Volg De Dalfser Marskramer ook op Twitter en Facebook: @dalfsermarskr HERSTEL Vanaf Vanaf €599,- in leer Vanaf €599,- in leer Vanaf €599,- in in leer leer Rollecate 27 Rollecate 27 Rollecate Rollecate 27 7711 GG 7711 GG 7711 7711 GG Nieuwleusen Nieuwleusen Nieuwleusen Nieuwleusen Tasveld Tasveld 2 Tasveld 2 2 2 Tasveld 8271 8271 RW 8271 RW RW 8271 RW IJsselmuiden IJsselmuiden IJsselmuiden IJsselmuiden Gebroeders Gebroeders Seinen Seinen Meubelen Gebroeders Seinen Meubelen Meubelen Gebroeders Seinen Meubelen