De Dalfser Marskramer Nr. 40 DalfserMarskramer_wk03

Een uitgave van: ACTIEF NIEUWLEUSEN ondernemersvereniging Nr. 3 Ankum Dinsdag 15 januari 2019 Balkbrug Dalfsen Waarin opgenomen de KernPunten, berichten van gemeente Dalfsen Hasselt Hoonhorst IJhorst Lemelerveld Nieuwleusen Oudleusen Rouveen www.dedalfsermarskramer.nl Staphorst Vinkenbuurt Witharen Makelaardij Sallandse Huizen Alvasi breidt uit naar Staphorst Toneel Vinkenbuurt wéér uitverkocht 5 9 Jubileum voor Plattelandsvrouwen 11 Schietsportvereniging 11 huldigt jubilarissen Oese Volluk overtreft alle verwachtingen ! Meer dan 25 jaar ervaring! - Aanmeten van een nieuw gebit - Reparaties terwijl u wacht - Implantaat prothese specialist - Gratis gebit APK met reiniging ! Uw klikgebit specialist! Tel: (0529) 48 46 01 www.belling-kunstgebitten.nl Puntweg 9A, Punthorst 1 min. rijden vanaf Nieuwleusen Voorstelling bij Alzheimer café DALFSEN - Het maande- lijkse Alzheimer Café pre- senteert de muzikale een- akter ‘Waar zit hier het lichtknopje?’ door Ernst Buning. De première van blijspel Het Schip In van Oese Volluk. Foto: Marcel van Saltbommel. den allebei een matroos met een bijzondere taak aan boord en dat deden ze heel goed. De reacties op beide uitvoeringen waren heel po- sitief, volgens de spelers ook een verdienste van regisseur Teia v/d Berg, die onvermoeibaar het spel en de timing op een hoger niveau weet te brengen. Wie het blijspel ook nog wil zien, kan op vrijdag 18 januari terecht in de Ontmoetingskerk. De voorstel- ling begint om 20.00 uur. Voor ove- rige data of kaartjes reserveren, kijk op www.toneelgroepoesevolluk.nl of bel. 06 – 3331 3355. Een voor- proefje is al te zien in het fotoal- bum dat Marcel van Saltbommel heeft gemaakt, op de website www. dedalfsermarskramer.nl Nieuwjaarsbijeenkomst Vereniging van Kleine Kernen in De Spil NIEUWLEUSEN – De Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK) organiseert een interactieve nieuwjaarsbijeenkomst op don- derdag 24 januari van 16.00 – 22.00 uur in De Spil in Nieuwleusen. In 2018 vierde de vereniging het 40-jarig bestaan. “Leefbaarheid in onze kleine kernen in Overijssel is iets waar wij met elkaar voor gaan”, zegt OVKK-voorzitter Roy KUNSTGEBITTEN BELLING Een comfortabel gebit voor iedereen NIEUWLEUSEN – Toneel- groep Oese Volluk heeft het nieuwe blijspel Het Schip In afgelopen week twee keer ge- speeld. De première was dins- dag bij de Plattelandsvrouwen in Nieuwleusen. Vrijdagavond speelde de groep voor en met Taveno: voor de leden, de donateurs en andere belangstellenden. De zaal in de Ontmoetingskerk was afgeladen vol. Oese Volluk verzorgt al ja- renlang een avond voor Taveno en de verwachtingen waren weer hoog gespannen. Leden van de toneelgroep hebben het stuk zelf geschreven en er actualiteit in verwerkt. Het verhaal gaat over een riviercruise met een hele bijzondere bemanning, die niet erg op elkaar is ingespeeld. De Rijn - Vechtdalcruise vaart van Zwitserland naar Ommen en een mensensmokkelaar en een die- renactivist spelen een rol. Door het gebruik van multimedia had de voorstelling een hele profes- sionele uitstraling. Bij het optre- den voor Taveno speelden leden een mooie gastrol: Frida Bijker en Fernand van Ankum speel- 0529 851110 Burg. Backxlaan 333, Nieuwleusen de Witte. “Samen zorgen we er- voor dat de thema’s die in onze dorpen, wijken en buurten leven, de aandacht krijgen die ze verdie- nen. We willen graag de actuele Nieuwjaarsbijeenkomst in De Spil. thema’s die leven bij inwoners be- spreken met vertegenwoordigers van de gemeenten en provincie. Daarom hopen we dat zoveel mo- gelijk inwoners uit alle kernen van Overijssel naar onze nieuwjaars- bijeenkomst komen.” Leden van de OVKK krijgen op deze dag een voucher ter waarde van 4-uur gratis advies. Deze kun- nen zij besteden op de mini-markt voor financiële ondersteuning, kennis of ervaring. Aansluitend hierop zal het eerste lijsttrek- kersdebat plaats vinden voor de Provinciale Statenverkiezin- gen, waarin de politieke partijen met elkaar in debat gaan over de leefbaarheid op het Overijsselse platteland. “Behalve het feit dat de aanwezigen tijdens deze bij- eenkomst veel informatie krijgen vanuit gemeenten, provincie en allerlei organisaties die betrokken zijn bij burgerparticipatie is dit hèt uitgelezen moment om signa- len af te geven aan de politiek”, be- nadrukt Roy de Witte. “Bovendien worden de uitspraken, afspraken en deals van die dag vastgelegd en ondertekend door de OVKK en de lijsttrekkers.” Tijdens de bijeenkomst gebeurt er nog iets: de OVKK verandert zijn naam. Wilt u weten hoe, wat en waarom? Kom dan op 24 januari naar de Spil in Nieuwleusen. De inwoners van alle kleine kernen in Overijssel worden hiervoor uitge- nodigd. Meer info, programma van de dag en opgave: www.ovkk.nl Mensen met dementie, hun partners, familieleden en be- langstellenden zijn op maan- dag 21 januari om 19.30 uur van harte welkom in De Over- kant in Dalfsen. De inloop vanaf 19.00 uur, de avond duurt ongeveer twee uur en de toegang is gratis. Aan de hand van liedjes en anekdotes vertelt Ernst Bu- ning het verhaal over de pe- riode dat zijn vrouw leed aan dementie. In een levendige voorstelling neemt hij de toe- hoorders mee in de achtbaan van emoties: het ongeloof, de frustraties, de ongemakkelij- ke momenten, de liefde, het – vaak tevergeefs – blijven zoeken naar contact in de laatste fase van de ziekte en uiteindelijk de acceptatie van het onvermijdelijke. Meer informatie: Janny Velthuis, mantelzorgconsu- lent Saam Welzijn, tel. 06- 11276383. Het meest actuele nieuws op dedalfsermarskramer.nl De kracht van de samenleving zit in de kleine kernen. Niet de overheid, maar inwoners bepalen de agenda en zo moet het ook. Want wie weet er nu beter wat belangrijk is voor de ontwikkeling van een dorp dan de eigen inwoners? De Overijssel- se Vereniging van Kleine Kernen (OVKK) helpt hen daarbij. De OVKK is een onafhankelijke netwerkorganisatie, kennismake- laar in leefbaarheidvraagstukken en opinievormer in Overijssel. Voorzien van een breed netwerk en kennis op basis van ervaring en onderzoek, ondersteunt de ver- eniging haar achterban. Dit doet ze door de samenwerking met strategische partners en het on- dersteunen van projecten. Vanaf Vanaf €599,- in leer Vanaf €599,- in leer Vanaf €599,- in in leer leer Rollecate 27 Rollecate 27 Rollecate Rollecate 27 7711 GG 7711 GG 7711 7711 GG Nieuwleusen Nieuwleusen Nieuwleusen Nieuwleusen Tasveld Tasveld 2 Tasveld 2 2 2 Tasveld 8271 8271 RW 8271 RW RW 8271 RW IJsselmuiden IJsselmuiden IJsselmuiden IJsselmuiden Gebroeders Gebroeders Seinen Seinen Meubelen Gebroeders Seinen Meubelen Meubelen Gebroeders Seinen Meubelen