DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 77

D C H K ONKURRENCEPROGRAM K ONKURRENCEPROGRAM SPORKOMMENTARER , Flak: Hunden krydser sporet måske flere gange, men der er fremdrift. Rundering: Hunden krydser sporet flere gange, uden at der er fremdrift Udslag: Hunden slår ud til den ene eller anden side, og tager sporkontakt igen uden at krydse sporet. Rundering: Hunden krydser sporet flere gange, uden at der er frem- drift. Overløb: Hunden går over knækket, og ta- ger sporkontakt igen uden at krydse sporet. Overløb: Hunden går over knækket, og tager sporkontakt igen uden at krydse sporet. Karaktersænkningen afhæn- ger i hver situation af, hvor langt hunden er gået fra sporet og hvor mange kryds, der er foregået eller lig- nende. Rundering: Hund går over knækket, og kryd- ser spor enkelt gang inden den følger det. J ANUAR 2019 Kraftig rundering: Hund går over knækket, og kryd- ser spor flere gange inden den følger det. SKITSER – S.-12