DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 73

D C H K ONKURRENCEPROGRAM K ONKURRENCEPROGRAM STARTFELT FORAN SPORET Sporet skal starte på højre eller venstre side af feltet og skal skære midterlinien i startfeltet. Sporet skal gå mindst 1 meter fra grundlinien 15 skridt J ANUAR 2019 SKITSER – S.-8