DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 71

D C H K ONKURRENCEPROGRAM K ONKURRENCEPROGRAM E-KLASSEN: STÅ-SID-DÆK Øvelse Indkald Øvelse Start 20 skridt Indkald Øvelse Indkald 20 skridt Vend Stop 20 skridt Apport APPORT 35 skridt 25 sk rid t 25 t id r sk Hundefører J ANUAR 2019 SKITSER – S.-6