DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 70

D C H K ONKURRENCEPROGRAM K ONKURRENCEPROGRAM E-KLASSEN: STÅ-SID-DÆK Øvelse Indkald Øvelse Start 20 skridt Indkald Øvelse Indkald Vend Stop 20 skridt 20 skridt Apport APPORT 35 skridt 25 t sk r id t 25 rid sk Hundefører J ANUAR 2017 SKITSER – S.-6