DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 65

D C H K ONKURRENCEPROGRAM K ONKURRENCEPROGRAM Hunden villigt og i fuld line straks leder hundeføreren, i gang, direkte til figuran- ten/genstanden. Momentet stoppes ved bringsel, hvis f. eks.: Hundeføreren bruger animering/kommando for at få hund til at tage bringslet i munden. Hvis armen holdes oppe, når hunden er ved figuranten, betragtes det som en kommando. Hunden ikke villigt, og i fuld line, straks leder hundeføreren, i gang, frem til figuran- ten. Hundeføreren bruger animering/2 ekstra kommandoer for at få hund til at lede hun- deføreren til figuranten. Hunden påviser en figurant med halsgivning og må afhentes af hundeføreren. Der gives 0 for momentet. Bemærkninger: Hver gang hunden kommer hjem med bringsel i munden, skal linen sættes på og hunden skal vise. Hvis hunden i gang ikke leder hundefører væk fra midterlinjen, stoppes momentet og fig./genstand mistes. Første gang dette sker, får hundefører lov at prøve 1 gang mere, da der er to fig./genstand (momenter i øvelsen). Sker den samme fejl igen er øvelsen slut, og der gives point for det udførte. Finder hunden derimod i senere udslag en fig./genstand, gives der point for denne, og øvelsen er der med slut. Blindmarkering i øvelse med Bringsel: Hver gang hunden kommer hjem med bringsel i munden, skal linen sættes på og hunden skal vise. Hvis hunden i gang leder hundefører væk fra midterlinjen, og efterfølgende stopper op, eller ikke kan lokalisere fig./genstand, betragtes det som en blindmarkering og øvelsen fortsættes fra midterlinien. J ANUAR 2019 EFTERSØGNING – K.P.-32