DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 64

D C H K ONKURRENCEPROGRAM K ONKURRENCEPROGRAM Hvis en henstilling ikke efterkommes, stoppes øvelsen, og der gives karakter for det udførte. KARAKTERFORDELING: For hver figurant, der ikke findes, trækkes 1,5 i karakter i eftersøgningen. Figuranter / genstand Faste træk: Hvis hunden berører figuranten, trækkes 2 i karakter pr. gang. Hvis hunden skraber dækmaterialet af figuranten, trækkes 5 i karakter pr. gang. Hvis hunden støder til/springer op ad/skraber på figuranten, trækkes 5 i karakter pr. gang. Øvelsen stoppes, hvis f.eks.: Hunden giver figuranten et overfladisk nap. Der gives 0 i øvelsen. Hunden bider dækmateriale eller underlag i stykker. Der gives 0 i øvelsen. Hunden bider i genstanden (E-klassen). Der gives 0 i øvelsen. Ved halsgivning Bemærkninger ved halsgivning: Halsgivning skal være på mindst 6 glam. Dommeren giver tegn til at hente hunden. Hunden har 12 sekunder fra første glam til at fuldføre halsgivning. Herefter giver dommeren tegn til, at hunden kan hentes. Hvis hunden gør mindre end 6 glam, kan der gives 1 i karakter pr. glam. Ved skjul, hvor figuranten/genstanden f.eks. er skjult under løv, grene m.m., accep- teres det, at hunden kan komme til at træde på figuranten/skjulet. Ved kommando til halsgivning gives 0 i karakter. Hvis hunden har påbegyndt halsgivning for en figurant/genstand, men forlader denne, betragtes det som en blindmarkering, og øvelsen fortsætter fra midterlinjen. Uden halsgivning kan hund og Figurant/Genstand kun udpeges, hvis hunden er syn- lig fra midterlinjen. Karakterfordeling ved halsgivning: Påvisning: 4,0 Halsgivning: 6,0 Bruges bringsel Primært: Hunden påviser figurantens placering ved at tage bringslet i munden og hurtigt løber tilbage til fører. J ANUAR 2019 EFTERSØGNING – K.P.-31