DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 63

D C H K ONKURRENCEPROGRAM K ONKURRENCEPROGRAM Figuranter/genstand må ikke kunne ses fra midterlinjen, men det skjul, de er place- ret i, må godt kunne ses fra midterlinjen. Dommeren kan på ethvert tidspunkt under en konkurrence ændre placeringen af fi- guranter/genstanden. Det skal undgås, at der opstår trampede stier, der leder direkte til figuranter / gen- standen. Sker dette, må figuranter/genstanden flyttes. A-klassen Området skal være 80 x 250 skridt. Der skal bruges 2 figuranter. Den ene skal være let skjult og den anden skjult (se ge- nerelle regler). Mindst en figurant skal placeres på den sidste tredjedel af arealet. E-klassen Området skal være 100 x 400 skridt. Der skal bruges 1 skjult figurant og en let skjult genstand (se generelle regler). Som minimum skal enten figuranten eller genstanden placeres på den sidste tredje- del af arealet. DOMMERVEJLEDNING Eftersøgning Primært at: Hunden villigt gennemsøger hele området. Hundeføreren ikke mister kontakten til hunden. Hunden efterkommer givne kommandoer. Hunden finder figuranterne / genstanden. Bemærkninger: Området skal eftersøges i hele bredden med udslag til begge sider hen over midten, hvor hunden villigt skal løbe ud i området uden at løbe meget langt frem eller til- bage, medmindre den har fært af en figurant og finder denne. Hundeføreren må under øvelsen kalde sin hund ind på tæt hold for at vise det næste udslag. Hunden må ikke stoppes ved hundeføreren flere gange i eftersøgningen. Ved skjul, hvor figuranten/genstanden f. eks er skjult under løv, grene m.m., accep- teres det, at hunden kan komme til at træde på figuranten/skjulet. Der kan gives henstilling for en fejl, der er sket flere gange øvelsen. Der kan gives flere henstillinger, men ikke for den samme fejl. J ANUAR 2019 EFTERSØGNING – K.P.-30