DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 61

D C H K ONKURRENCEPROGRAM K ONKURRENCEPROGRAM EFTERSØGNING A- og E-klassen Kommandoer: Valgfri Maksimumtid for øvelsen er: A-klassen E-klassen 10 minutter. 15 minutter. ØVELSESBESKRIVELSE Generelt: Dommeren anviser øvelsesområdet. Fra startstilling sender hundeføreren sin hund til rundering gennem det anviste område. Det er tilladt at tage et par skridt i den øn- skede retning til igangsætning af hunden, men hunden må ikke berøres. Hundeføre- ren bestemmer selv, til hvilken side eftersøgningen skal starte. Hundeføreren skal følge den anviste midterlinje. Hundeføreren må dirigere med armen, som må holdes oppe, så længe hunden ønskes i den angivne retning. Hundeføreren skal vise, at han/hun kan dirigere sin hund gennem det anviste område på en sådan måde, at området virker gennemsøgt. Det vil sige en systematisk eftersøgning med udslag til begge sider, hvor hunden villigt løber i et friskt, jævnt og vedvarende tempo. Hunde- føreren kan vælge at lade et område undersøge nøjere ved enkelte ekstra udslag el- ler ved at lade hunden arbejde længere tid i et udslag. Hundeføreren må ikke gå til- bage i området, men må gerne stoppe op. Øvelsen bygger på samarbejde mellem hund og hundefører, og det er således tilladt at kommandere med og rose hunden, klappe i hænderne m.m. i et rimeligt omfang. Det er ikke ønskværdigt, at hunden skal holdes i gang med gentagne kommandoer, dirigeringer m.v. Det er dog tilladt at rette hunden i enkelte udslag uden fradrag, hvis hunden efterkommer de givne kommandoer. Blindmarkeringer accepteres, men tiden standses ikke. Ved halsgivning Hunden skal uden kommando og uden at berøre figuranten/genstanden, finde og påvise denne med sikker halsgivning og skal blive ved figuranten/genstanden, til hundeføreren når frem. Når hunden påbegynder halsgivningen, tager dommeren tid. Bedømmelsen af halsgivningen stopper efter 12 sekunder. Efter tegn fra dom- meren går hundeføreren frem til hunden og kalder den til sig eller tager den i hals- båndet og forsætte øvelsen. Hunden skal følge hundeføreren tilbage til midterlinjen. J ANUAR 2019 EFTERSØGNING – K.P.-28