DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 60

D C H K ONKURRENCEPROGRAM K ONKURRENCEPROGRAM GRUPPEAFDÆKNING A- og E-klassen ØVELSESBESKRIVELSE Efter dommerens anvisning tager højst 10 deltagere opstilling på række, med en ind- byrdes afstand mindst 7 skridt. Hund og fører skal stille op med front mod skjulet. Efter dommerens tegn kommanderes hundene i dæk, og hundeførerne går til et an- vist skjul. Efter tegn går hundeførerne tilbage til hundene. Hundeføreren tager hun- den på plads efter en kort pause. A-klassen Hundene skal ligge i 3 minutter, efter at hundeførerne er kommet i skjul. E-klassen Hundene skal ligge i 6 minutter, efter at hundeførerne er kommet i skjul. KONKURRENCEVEJLEDNING Der skal bruges et forholdsvis befærdet areal med et skjul, med plads til 10 hundefø- rere. DOMMERVEJLEDNING Primært at: Hunden dækker på kommando. Hunden bliver liggende på det angivne sted. Hunden bliver liggende, indtil hundeføreren kommer ind til den. Øvelsen stoppes, hvis f.eks.: Hundeføreren bruger overdreven animering ved kommandoafgivelsen. Hundeføreren kommanderer eller vender sig mod hunden under bortgang. Hunden indtager en anden stilling. Hunden forlader øvelsen mere end 1 meter. Hundeføreren kaldes straks ud for at hente hunden. J ANUAR 2019 G RUPPEAFDÆKNING – K.P.-27