DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 6

D C H K ONKURRENCEPROGRAM I NDHOLDSFORTEGNELSE Karakterfordeling: .................................................................................................. 5 APPORT ...................................................................................................................... 6 Ƙvelsesbeskrivelse ................................................................................................. 6 C-, B-, A- og E-klassen ......................................................................................... 6 C-klassen ............................................................................................................ 6 B-klassen ............................................................................................................ 6 A-klassen ............................................................................................................ 6 E-klassen ............................................................................................................ 6 Konkurrencevejledning .......................................................................................... 7 C- og B-klassen ................................................................................................... 7 A-klassen ............................................................................................................ 7 E-klassen ............................................................................................................ 7 Dommervejledning ................................................................................................. 7 C-, B- og A-klassen .............................................................................................. 8 A- og E-klassen ................................................................................................... 8 E-klassen ............................................................................................................ 8 SPRING ....................................................................................................................... 9 Ƙvelsesbeskrivelse ................................................................................................. 9 C-Klassen: ........................................................................................................... 9 B-Klassen: ........................................................................................................... 9 A-klassen: ........................................................................................................... 9 E-Klassen: ........................................................................................................... 9 Konkurrencevejledning .......................................................................................... 9 B- og A-klassen ................................................................................................. 10 E-klassen .......................................................................................................... 10 Dommervejledning ............................................................................................... 10 B- A- og E-klassen ............................................................................................. 10 A- og E-klassen ................................................................................................. 11 Karakterfordeling ................................................................................................. 11 JANUAR 2019 I NDHOLDSFORTEGNELSE