DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 59

D C H K ONKURRENCEPROGRAM K ONKURRENCEPROGRAM E-klassen, startfelt Primært at: Hunden finder sporet. Hunden følger sporet i den rigtige retning. Bemærkninger: Hvis hunden ikke selv kan finde sporet inden for 4 minutter, eller føreren selv beder om det efter 2 minutter, giver dommeren en tilrettevisning. Der gives herefter 0 i karakter for startfeltet. Hund og hundefører får anvist spor og retning, således at hundeføreren kan sætte hunden direkte på sporet. Hund og hundefører mister såle- des muligheden for at få en tilrettevisning senere på sporet. Hvis hunden ikke kan optage sporet efter tilrettevisning, stoppes øvelsen. Hvis hunden stoppes i startfel- tet efter tilrettevisning eller efter henstilling, stoppes den i hele øvelsen. Henstilling givet i startfeltet tages med på resten af sporet, og øvelsen bliver således stoppet, hvis forseelsen gentages. Faste træk: Hund og hundefører går bagspor ud af feltet. De kaldes tilbage til midterlinjen og forsætter opsøget derfra. Der trækkes 3 i karakter. Hunden går bagspor, og hundeføreren vender den. Der trækkes 3 i karakter. Hunden ikke optager sporet ved første kontakt og selv søger tilbage. Der trækkes 3 i karakter. Hunden ikke optager sporet ved første kontakt og må vendes. Der trækkes 4 i karak- ter. Hund og fører forlader startfeltet uden at være på det rigtige spor. De kaldes tilbage til midterlinjen og fortsætter opsøget derfra. Der trækkes 5 i karakter. Hvis hund og fører har forladt startfeltet 2 gange uden at være på det rigtige spor gi- ves en tilrettevisning. Der gives 0 i karakter for startfeltet J ANUAR 2019 K.P.-26 SPORSØG –