DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 57

D C H K ONKURRENCEPROGRAM K ONKURRENCEPROGRAM Hunden selvstændigt følger det udlagte spor. Hunden søger i fuld line, som ikke behøver at være stram. Hundeføreren følger hunden. Sporsøget skal gennemføres uden væsentlige afvigelser og afbrydelser. Tilrettevisning gives, hvis f.eks.: Hundeføreren følger hunden i fuld line på vej væk fra sporet. Ved en tilrettevisning skal hundeføreren have anvist spor og retning, således at hun- deføreren straks kan sætte hunden direkte på sporet. Hvis en tilrettevisning gives, så hunden ikke er i fuld line ved en genstand, sker der fradrag på genstanden. Der trækkes 2 i karakter for en tilrettevisning. Der trækkes ikke yderligere for den/de fejl, der udløste tilrettevisningen. KARAKTERFORDELING: For hver genstand, der ikke findes på sporet, trækkes 0,5 i karakter i søget. Genstande Primært at: Hunden opsamler og afleverer eller påviser de udlagte genstande. Hunden samler op, fejl på genstande Hunden tygger i, eller leger med en genstand Hunden slipper en genstand uvilligt Hunden taber en genstand og samler op på kommando Hunden taber en genstand ved hundeføreren, og hundeføreren sam- ler op Hunden ikke er i fuld line ved opsamling, og det skønnes utilsigtet fra hundeførerens side (gælder også ved tilrettevisning) Hunden markerer en genstand og får kommando til opsamling Hunden samler en genstand op, og føreren stopper den med kom- mando eller ryk i linen Hunden går over en genstand uden at markere denne og stoppes af hundeføreren Hunden samler en genstand op og går videre med den i munden Hunden markerer eller taber en genstand. Hundeføreren går op til hunden, inden den har samlet op J ANUAR 2019 Fradrag 10 % 10 % 10 % 25 % 25 % 50 % 50 % 100 % 100 % 100 % K.P.-24 SPORSØG –