DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 56

D C H K ONKURRENCEPROGRAM K ONKURRENCEPROGRAM B-klassen Der skal bruges 1 stok til markering af starten, som skal stilles op dagen før konkur- rencen. Markeringsstokken må flyttes op til 5 skridt i sporets retning i forbindelse med spor- lægningen. Sporet er et 200 skridt langt fremmedspor, ca. 1 time gammelt. Sporet skal have 2 vinkelrette knæk – se skitse bag i programmet. Anden genstand markerer afslutningen på sporsøget. Der skal bruges 2 genstande af træ. Se generelle regler. Afstanden mellem sporene skal minimum være 20 skridt. A-klassen. Der skal bruges 2 stokke til markering af startporten (10 skridt bred), som skal stilles op senest dagen før konkurrencen. Sporet er et 600 skridt langt fremmedspor, ca. 1,5 timer gammelt. Sporet skal have 2 vinkelrette knæk, og 1 spids vinkel på ca. 60 grader. Sporet skal gå igennem startportens grundlinje. Tredje genstand markerer afslutningen på sporsøget. Der skal bruges 3 genstande af forskelligt materiale. Se generelle regler. Afstanden mellem sporene skal minimum være 30 skridt. E-klassen Der skal bruges 4 stokke til markering af startfeltet (15 x 15 skridt), som skal stilles op senest dagen før konkurrencen. Vedr. øvrige markeringer se generelle regler punkt 25. Sporet er et 1000 skridt langt fremmedspor, ca. 2 timer gammelt. Sporet skal minimum have 4 vinkelrette knæk og 2 spidse vinkler mellem 30 og 45 grader og sammenlagt maximalt 10 vinkler og spidser. Alle spor skal indeholde samme antal knæk og spidser. Sporet skal starte på højre eller venstre side af feltet og skal skære midterlinjen i startfeltet. Sporet skal gå mindst 1 meter fra grundlinjen – se skitse bag i programmet. Fjerde genstand markerer afslutningen på sporsøget. Der skal bruges 4 genstande af forskelligt materiale, se generelle regler. Afstanden mellem sporene skal minimum være 40 skridt. DOMMERVEJLEDNING Sporsøg Primært at: J ANUAR 2019 K.P.-23 SPORSØG –