DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 55

D C H K ONKURRENCEPROGRAM K ONKURRENCEPROGRAM påvirke selvstændigheden. Hunden skal på sporet selv finde og uden kommando op- samle eller påvise de udlagte genstande. Hvis hunden samler op, må den blive på stedet med genstanden eller gå tilbage til hundeføreren med den. Hvis hunden kom- mer tilbage til hundeføreren, er det tilladt at blive stående eller gå hunden i møde. Ved opsamling skal hunden aflevere genstanden til hundeføreren. Ved påvisning skal hunden blive ved genstanden, hvorefter hundeføreren går frem til hunden og samler genstanden op. Når hunden har opsamlet / påvist en genstand, er det tilladt at rose kortvarigt. Når hundeføreren har fået genstanden fra hunden, rækkes den i vejret til dommerens godkendelse. Herefter er det tilladt at rose og klappe hunden. Hvis hunden er gået tilbage mod hundeføreren med genstanden, må den startes der, hvor den står, eller der hvor genstanden blev samlet op. Dommeren kan for- lange genstandene forevist. B-klassen Hunden startes direkte på sporet senest ved startmarkeringen. A-klassen Hundeføreren får anvist startporten og må starte højst en meter på hver side fra en af markeringsstokkene ved at sende hunden på tværs af porten. Hundeføreren væl- ger fra hvilke side i startporten, man vil starte. Når sporet er fundet i startporten, nulstilles uret, og en ny tidtagning begynder. Hvis hunden efter 1 minut ikke har fun- det sporet, kan hundeføreren bede om en tilrettevisning. Når tiden for opsøgning af sporet er gået og sporet ikke er fundet, giver dommeren en tilrettevisning. E-klassen Hundeføreren får anvist grundlinjens midterlinje i startfeltet, hvorfra hunden skal påbegynde opsøgningen af sporet. Hvis hunden efter 2 minutter i startfeltet ikke har fundet sporet, kan føreren bede om en tilrettevisning. Når tiden for opsøgning af sporet er gået og sporet ikke er fundet, giver dommeren en tilrettevisning. Hvis hun- den går bagspor ud af feltet eller går ud af feltet uden at være på det rigtige spor, kaldes hundefører og hund tilbage til midterlinjen, og der sker en karaktersænkning. Dommeren oplyser, hvis hunden går bagspor. KONKURRENCEVEJLEDNING Afstanden mellem knækkene skal være mindst 30 skridt. Genstandene kan placeres frit, dog mindst 25 skridt efter start, før eller efter knæk samt mindst 25 skridt før afslutning på sporet. Genstandene skal ligge i samme rækkefølge på alle spor. Vedrørende markeringer. Se generelle regler. J ANUAR 2019 K.P.-22 SPORSØG –