DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 52

D C H K ONKURRENCEPROGRAM K ONKURRENCEPROGRAM FREMADSENDELSE B-, A- og E-klassen ØVELSESBESKRIVELSE Efter en kort pause i startstilling må hundeføreren gå/løbe 2-4 skridt i en anvist ret- ning før startporten, og på kommando og/eller armbevægelse skal hunden løbe frem i lige linje midt i fremadsendelsesfeltet. Hunden skal sendes fra startporten. Hundeføreren skal blive stående, når kommandoen er afgivet. Det er tilladt kortva- rigt at angive retningen med hånden i højde med hundens hoved, inden komman- doen afgives. Armen skal tages ned umiddelbart efter kommandoafgivelse. Når hun- den har passeret baglinjen, kommanderer hundeføreren ”dæk”, og hunden skal straks lægge sig. Kommando til dæk skal gives, mens hunden er på vej væk fra føre- ren. Efter en kort pause kalder hundeføreren på hunden, der hurtigt skal komme ind og sætte sig tæt ved og lige foran hundeføreren. Efter endnu en kort pause kom- manderes hunden på “plads”. KONKURRENCEVEJLEDNING Der skal bruges 4 markeringsstokke som vist på skitsen bag i programmet. Øvelses- området skal være på minimum 20 skridt efter baglinjen og 10 skridt på hver side af ydermarkeringer. DOMMERVEJLEDNING Primært at: Hunden løber villigt lige frem i den angivne retning inden for markeringerne. Hunden dækker på afstand. Hunden villigt kommer tilbage til hundeføreren. Bemærkninger: Mindre afvigelser i retningen accepteres, hvis hunden løber i en lige linje og passerer baglinjen inden for de midterste 50 % af bredden. Herefter foretages et gradueret fradrag, alt efter hvor langt fra midten hunden løber. Se skitse bag i programmet. Der skal i bedømmelsen tages hensyn til hundens temperament. Hunden skal mindst halvt ud for at opnå en karakter. For kort fremadsendelse påvir- ker også karakteren i de øvrige momenter. Hunden skal passere baglinjen mellem markeringerne. Det er tilladt, at hunden dækker uden for markeringerne eller løber uden om disse på vej tilbage. JANUAR 2017 K.P.-19 FREMADSENDELSE –