DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 50

D C H K ONKURRENCEPROGRAM K ONKURRENCEPROGRAM Det betragtes som fejl ved halsgivning: Hvis hunden giver færre end 6 glam, kan der gives 1 i karakter pr. glam. Bruges bringsel Primært: Hunden tager bringslet i munden, når den har lokaliseret figuranten/genstanden, og hurtigt løber tilbage til føreren med bringslet i munden. Hunden villigt og i fuld line straks leder hundeføreren, i gang, direkte til figuran- ten/genstanden. Hunden bliver ved figuranten/genstanden, indtil dommerens tak Øvelsen stoppes, hvis f. eks.: Hunden klart lokaliserer figuranten/genstanden og forlader denne uden bringslet i munden. Der gives 0 point for momentet. Hundeføreren bruger animering/kommando for at få hunden til at tage bringslet i munden. Hvis armen holdes oppe, når hunden er ved figuranten/genstanden, be- tragtes det som en kommando. Hundeføreren bruger animering/2 ekstra kommandoer for at få hund til at lede hun- deføreren til figuranten. Hunden påviser en figurant/genstand med halsgivning gives der 0 point for momen- tet. Bemærkning til B-klassen: Hunden skal ud på højde med første skjul under hensyntagen til vinden, for at få ka- rakter for dette. H tager bringsel på vej mod 1. skjul, og: A - fortsætter mod skjulet = øv slut 0 point B - løber tilbage og forbi F og mod 2. skjul = øv slut 0 point C - løber til F, der sætter line på og siger vise: C1 - H bliver stående intet sker øv slut 0 point C2 - H trækker F til: C2A - 1 skjul, som derved bliver OK og giver 2 point for skjulet dog en fejlmarkering, da der ikke er fig., men med ret til at fortsætte fra midten. C2B – direkte til fig. i 2. skjul, 1. skjul mistet, fig. fundet med evt. fradrag for berørin- ger – point for det udførte. JANUAR 2019 K.P.-17 RUNDERING –