DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 48

D C H K ONKURRENCEPROGRAM K ONKURRENCEPROGRAM RUNDERING I C-, B- OG A-KLASSEN ØVELSESBESKRIVELSE C- og A-klassen Efter en kort pause i klarstilling sender hundeføreren med kommando og evt. arm- bevægelse sin hund 20 skridt frem mod figuranten/genstanden. Det er tilladt, at hundeføreren går/løber 2 til 4 skridt før startmarkeringen til igangsættelse af hun- den. Det er tilladt at holde armen oppe, så længe hunden ønskes i den angivne ret- ning. Når hunden er ved figuranten/genstanden, skal armen tages ned. B-klassen Efter en kort pause i klarstilling sender hundeføreren med kommando og evt. arm- bevægelse sin hund frem mod første skjul. Det er tilladt, at hundeføreren går/løber 2 til 4 skridt før startmarkeringen til igangsættelse af hunden. Når hunden er ude ved første skjul eller på højde med skjulet i færtområdet, kalder hundeføreren hun- den tilbage og sender den mod andet skjul med figuranten. Det er tilladt ved indkald fra første skjul at give en kort opmuntring, klap i hænderne eller lignende. Hundefø- reren sender hunden mod andet skjul med ny kommando. Det er tilladt at gå/løbe 2-4 skridt, når hunden sendes. Det er tilladt at holde armen oppe, så længe hunden ønskes i den angivne retning. Når hunden er ved figuranten, skal armen tages ned. Ved halsgivning Hunden skal uden kommando og uden at berøre figuranten/genstanden, påvise og halse ad denne (minimum 6 glam). Der gives 10 sekunder til igangsætning af halsgiv- ningen. Efter tegn fra dommeren går hundeføreren frem til hunden og kalder den til sig eller tager den i halsbåndet og påsætter linen. Hunden skal blive ved figuran- ten/genstanden, til hundeføreren når frem. Til en påvisning kræves det, at hunden står, sidder eller ligger ved figuranten/genstanden med opmærksomheden rettet mod denne i kortere eller længere tid. Til en korrekt halsgivning kræves det, at hun- den inden for 10 sekunder påbegynder en halsgivning (minimum 6 glam uden væ- sentlig pause). Hvis hunden går i stå i halsgivning, før de 6 glam er nået, giver dom- meren tegn til hundeføreren om at gå frem til hunden og tage den i line. Bruges bringsel Når hunden har lokaliseret figuranten/genstanden, skal den tage bringslet i munden. Derpå skal den straks løbe retur til hundeføreren med bringslet i munden. Hundefø- reren tager bringslet ud af hundens mund og sætter line på hunden. På kommando JANUAR 2019 K.P.-15 RUNDERING –