DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 46

D C H K ONKURRENCEPROGRAM K ONKURRENCEPROGRAM B-klassen 30 x 30 skridt. Man skal kunne gå på mindst 2 sider. A-klassen 50 x 50 skridt. Man skal kunne gå på mindst 2 sider. E-klassen 70 x 70 skridt. Man skal kunne gå på mindst en grundlinje. Hundeførere, der ikke har været oppe i øvelsen, må ikke betræde feltet. Området skal afmærkes tydeligt for hundeføreren med 4 stokke eller anden tydelig markering. Der skal bruges bløde apporterbare genstande. Se generelle regler. Genstandene skal være ens for alle hunde. Genstandene skal udlægges umiddelbart før hver deltager og må ikke ligge synligt for hundeføreren. Genstandene behøver ikke at ligge samme sted hver gang. Hunden skal kunne få fært af genstandene inden for områdets begrænsninger. Ikke opsamlede genstande hentes af dommeren efter hver hund. Hund og hundefører må ikke overvære udlægningen. Der skal etableres en venteplads, hvorfra hunde og hundeførere ikke kan overskue øvelsesområdet. DOMMERVEJLEDNING Søg Primært at: Hunden selvstændigt afsøger arealet. Hunden mindst påviser de udlagte genstande. C- og B-klassen: Faste træk: For hver genstand, der ikke findes, trækkes 2 i karakter for søget. A- og E-klassen: Faste træk: For hver genstand, der ikke findes, trækkes 1,5 i karakter for søget. Genstande Primært at: Hunden finder og opsamler de udlagte genstande. Hunden villigt afleverer genstandene til hundeføreren. JANUAR 2019 K.P.-13 FRIT SØG –