DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 42

D C H K ONKURRENCEPROGRAM K ONKURRENCEPROGRAM SPRING ØVELSESBESKRIVELSE Efter tegn fra dommeren indtager hundeføreren klarstilling på den anviste side. Af- stand til springbræt efter hundeførerens valg. Hundeføreren må ikke flytte sig under øvelsen. Hunden skal berøre brættet på nedspringssiden på eller under øverste revle. C-Klassen: Hunden skal på kommando springe over brættet. Springe tilbage igen. Efter tilbage- spring skal hunden uden kommando sætte sig tæt ved og lige foran hundeføreren. B-Klassen: Hundeføreren kaster apporten over springbrættet. Når apporten ligger stille, kom- manderes hunden til at springe. Hunden skal villigt opsamle apporten. Derpå skal hunden springe tilbage og sætte sig tæt ved og lige foran hundeføreren. Efter en kort pause tager hundeføreren apporten, og efter endnu en kort pause kommande- res hunden på ”plads”. A-klassen: Hundeføreren kaster apporten over springbrættet. Når apporten ligger stille, skal hunden på kommando springe over brættet, på kommando tage apporten og på kommando blive stående i en kort pause. Hunden skal på kommando villigt springe tilbage med apporten og uden kommando sætte sig tæt ved og lige foran hundefø- reren. Efter en kort pause tager hundeføreren apporten, og efter endnu en kort pause kommanderes hunden på ”plads”. E-Klassen: Dommeren giver før øvelsen hundeføreren besked om momentet er stå eller sid. Momentet skal være ens for alle hundeførere. Dommeren udleverer en apport til hundeføreren. Hundeføreren kaster apporten over springbrættet. Når apporten lig- ger stille, skal hunden på kommando springe over brættet, på kommando tage ap- porten og på kommando blive stående eller siddende i en kort pause med apporten. Hunden skal på kommando villigt springe tilbage med apporten og uden kommando sætte sig tæt ved og lige foran hundeføreren. Efter en kort pause tager hundeføre- ren apporten, og efter endnu en kort pause kommanderes hunden på ”plads. KONKURRENCEVEJLEDNING Der skal bruges 1 springbræt, som skal placeres på et stabilt underlag. Se skitse og mål bag i programmet. JANUAR 2019 K.P.-9 SPRING –