DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 39

D C H K ONKURRENCEPROGRAM K ONKURRENCEPROGRAM APPORT ØVELSESBESKRIVELSE Efter tegn fra dommeren indtager hundeføreren klarstilling på det anviste startsted. Hunden skal villigt opsamle apporten, bringe den tilbage hundeføreren og sætte sig tæt ved og lige foran denne. Hvis hunden ikke straks finder apporten, skal hunden have lov til at lede efter den i færtområdet. Når hunden har samlet apporten op, må den lægges til rette i munden og skal derpå bæres sikkert. Hundeføreren må ikke flytte sig under øvelsen (gælder ikke E-klassen). C-, B-, A- og E-klassen Hundeføreren kaster apporten ca. 10 meter ud. Når apporten ligger stille, komman- deres hunden ud efter apporten. Efter en kort pause tager hundeføreren apporten fra hunden. C-klassen Øvelsen er slut efter dommerens ”tak”, og når linen er sat på hunden. B-klassen Når hundeføreren har apporten i hånden, kommanderes hunden på ”plads” efter en kort pause. Øvelsen er slut efter dommerens ”tak”, og når linen er sat på hunden. A-klassen Øvelsen består af 2 apporteringer med henholdsvis egen træapport og en apport af andet materiale. Dommeren bestemmer det andet materiale og rækkefølgen af ap- porteringerne. Dette er ens for alle hundeførere. Dommeren anviser øvelsesområ- det. Når hundeføreren har apporten i hånden, kommanderes hunden på ”plads” ef- ter en kort pause. Det samme gentages med den anden apport. Hvis hunden ikke ta- ger første apport, fjernes denne af dommeren, og øvelsen fortsætter med den an- den apport. E-klassen Øvelsen består af 2 apporteringer med 2 apporter af forskelligt materiale valgt af dommeren. Dommeren bestemmer retning og rækkefølgen af apporteringerne. Rækkefølgen skal være ens for alle hundeførere. Efter en kort pause kaster hundefø- reren begge apporter ca. 10 meter ud. Se skitse bag i programmet. Hundeføreren skal stå med front lige frem og kaste apporterne ud til siderne. Når apporterne ligger stille, sendes hunden ud til første apport. Hunden skal villigt opsamle den først ka- stede apport, bringe den tilbage og sætte sig tæt ved og lige foran hundeføreren. Ef- ter en kort pause tager hundeføreren apporten fra hunden. Efter endnu en kort JANUAR 2019 K.P.-6 APPORT –