DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 38

D C H K ONKURRENCEPROGRAM K ONKURRENCEPROGRAM A- og E-klassen Primært at: Hunden følger føreren i opmarchen. Hunden står/sidder/dækker på kommando. Hunden bliver på det angivne sted. Hunden villigt kommer ind til hundeføreren ved indkald. Bemærkninger: Hvis bedømmelsen stoppes i et moment pga. fejl, fortsætter den resterende del af øvelsen uden afbrydelse. Øvelsen/momentet stoppes, hvis f.eks.: Hundeføreren udfører momenterne i forkert rækkefølge eller gangart. Der gives 0 i karakter i de forkerte momenter. Hundeføreren laver opstandsning ved kommando. Der gives 0 i karakter. Hunden indtager en anden stilling eller forlader øvelsen mere end 1 meter. Hundeføreren afgiver både kommando og tegn. A-klassen Faste træk: Hvis hunden står foran ved indkald, trækkes 1 i karakter. Hvis hunden går direkte på plads, trækkes 1 i karakter. Øvelsen/moment stoppes, hvis f.eks.: Hundeføreren kommanderer eller vender sig mod hunden under bortgang/løb. E-klassen Faste træk: Hvis hunden ikke er nået på plads, når hundeføreren skal vende, trækkes 3 i karak- ter. Øvelsen/momentet stoppes, hvis f.eks.: Hundeføreren bruger ekstra kommando eller vender sig mod hunden under bortløb. KARAKTERFORDELING: Stå/Sid Dæk Indkald JANUAR 2019 C 10 5 5 B 10 7 3 A 7 7 3 E 7 7 3 K.P.-5 STÅ – SID – DÆK –