DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 37

D C H K ONKURRENCEPROGRAM K ONKURRENCEPROGRAM DOMMERVEJLEDNING Primært at: Hunden følger føreren i opmarchen. Hunden står/sidder/dækker på kommando. Hunden bliver på det angivne sted. Hunden villigt kommer ind til hundeføreren ved indkald Øvelsen/momentet stoppes, hvis f.eks.: Hundeføreren under opmarchen afgiver flere kommandoer for at få hunden med el- ler venter på den. Hundeføreren bruger overdreven animering eller berører hunden ved kommandoaf- givelsen. C-klassen Faste træk: Hvis hundeføreren vender sig under bortgang, trækkes 3 i karakter. Hvis hundeføreren vender sig under bortgang og giver kommando, trækkes 5 i ka- rakter. Hvis der afgives kommando fra vent, trækkes 3 i karakter. Hvis hunden står foran ved indkald, trækkes 1 i karakter. Øvelsen/momentet stoppes, hvis f.eks.: Hundeføreren vender sig mere end 1 gang under bortgang. Hunden indtager en anden stilling, medmindre hundeføreren hurtigt retter den op- stående fejl med en kommando. Hunden indtager en anden stilling eller forlader øvelsen mere end 3 meter. B-klassen Faste træk: Hvis hundeføreren laver opstandsning ved kommando, trækkes 5 i karakter. Hvis hunden står foran ved indkald, trækkes 1 i karakter. Hvis hunden går direkte på plads, trækkes 1 i karakter. Øvelsen stoppes, hvis f.eks.: Hundeføreren kommanderer eller vender sig mod hunden under bortgang. Hundeføreren kommanderer fra vent/skjul. Hunden indtager en anden stilling eller forlader øvelsen mere end 2 meter. JANUAR 2019 K.P.-4 STÅ – SID – DÆK –