DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 36

D C H K ONKURRENCEPROGRAM K ONKURRENCEPROGRAM B-klassen: DÆK Efter klarstilling og en kort pause går hundeføreren med hunden på plads frem til en anvist markering, hvor hundeføreren uden at standse op og uden at berøre hunden kommanderer den i dæk. Hundeføreren fortsætter frem til et anvist skjul. Hunden skal ligge i 1 minut, efter at hundeføreren er kommet i skjul. Det er ikke til- ladt at kommandere fra skjul. Efter tegn fra dommeren træder hundeføreren frem og kalder, efter en kort pause, hunden ind. Efter endnu en kort pause kommanderes hunden på “plads”. A-klassen: STÅ – SID – DÆK Rækkefølgen af stå – sid – dæk er vilkårlig og ens for alle hundeførerne. Dommeren meddeler, før øvelsens start, rækkefølgen af øvelserne samt, hvilken af de tre øvel- ser, der skal udføres i løb. Hundeføreren starter øvelsen efter en kort pause. Hunde- føreren skal med hunden fri ved fod under gang eller i løb vise henholdsvis stå, sid og dæk, hvorefter hundeføreren fortsætter fremad i samme gangart. Ved kom- mando skal der bruges enten kommando eller tegn. Ved den anviste markering standser hundeføreren op og gør front mod hunden. Efter en kort pause kaldes hun- den ind. Efter endnu en kort pause kommanderes hunden på ”plads”, og hundeføre- ren viser det næste moment. E-klassen: STÅ – SID – DÆK Rækkefølgen af stå – sid – dæk er vilkårlig og ens for alle hundeførerne. Dommeren meddeler før øvelsens start rækkefølgen af øvelserne. Hundeføreren skal med hun- den fri ved fod, uden opstandsninger, vise henholdsvis stå, sid og dæk. Alle tre øvel- ser udføres i løb. Ved første markering kommanderer hundeføreren ”stå”/”sid”/”dæk”. Ved næste markering kalder hundeføreren hunden på ”plads”, mens han/hun er i bevægelse og har ryggen til hunden – det er dog tilladt at dreje hovedet ved kommandoafgivelsen. Ved kommando skal der bruges enten kom- mando eller tegn. Ved indkald skal hunden komme hurtigt op til hundeføreren og uden yderligere kommando falde ind på plads. Hundeføreren fortsætter, indtil sid- ste markering, hvorefter hundeføreren gør omkring og udfører næste moment eller stopper op til afslutning. Øvelsen foregår uden opstandsninger mellem de enkelte momenter. KONKURRENCEVEJLEDNING Øvelsen skal foregå på et jævnt areal. Markeringer og skjul placeres som vist på skitserne bag i programmet. JANUAR 2019 K.P.-3 STÅ – SID – DÆK –