DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 33

D C H K ONKURRENCEPROGRAM 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 E-Klassen Øvelse Koef. Fri ved fod 10 x 1,5 Stå 10 x 1,0 Sid 10 x 1,0 Dæk 10 x 1,0 Gruppeafdækning 10 x 1,0 Apport: 1. apport 10 x 1,0 2. apport 10 x 1,0 Spring 10 x 1,5 Fremadsendelse 10 x 2,0 Eftersøgning: Søg 10 x 5,0 Skjult figurant 10 x 2,0 Genstand 10 x 3,0 Sporsøg: Startfelt 10 x 1,0 Søg 10 x 8,0 Genstande 10 x 4,0 Frit søg: Søg 10 x 2,0 Genstande 10 x 4,0 I alt JANUAR 2019 Klasse- og Ø VELSESOVERSIGT Point 15 10 10 10 10 10 10 15 20 50 20 30 10 80 40 20 40 400 K ONKURRENCEKLASSER OG ØVELSESOVERSIGT - K.Ø.-3