DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 29

D C H K ONKURRENCEPROGRAM G ENEREL DOMMERVEJLEDNING Der trækkes 2 i karakter for en tilrettevisning. Der trækkes ikke yderligere for den/de fejl, der udløste tilrettevisningen. S. HENSTILLING Der kan gives henstillinger i alle øvelser. Der kan gives flere henstillinger i samme øvelse, men ikke for den samme forseelse. Der trækkes ikke i karakteren for en henstilling, men for den forseelse, der medførte henstillingen. Hvis en henstilling ikke efterkommes, stoppes øvelsen, og der gives karakter for det udførte. T. RENGØRING Der trækkes 1 i karakter for rengøring uanset øvelsens koefficient. Fradraget sker i det moment af øvelsen, hvor rengøringen sker. Ved første rengøring i en øvelse gives en henstilling om at stoppe dette. Efterkom- mes denne ikke, stoppes øvelsen, og der gives karakter for det udførte. Ved rengøring mellem sammenhængende øvelser, trækkes der 1 point i den føl- gende øvelse for hver rengøring, men der gives ikke henstilling. Der trækkes ikke for rengøring efter linen er sat på efter sidste øvelse. U. FIGURANTER Påvisning Til en påvisning kræves det, at hunden står, sidder eller ligger ved figuranten, med opmærksomheden rettet mod denne, i kortere eller længere tid. Figuranter Det betragtes som en fejl, hvis hunden berører figuranten. Der trækkes 2 point pr. gang. Det betragtes som en grov fejl, hvis hunden springer op ad figuranten. Der trækkes 5 point pr. gang. Det betragtes som en grov fejl, hvis hunden med snuden støder til figuranten eller skraber på figuranten med poten. Der trækkes 5 point pr. gang. Øvelsen stoppes, hvis hunden giver figuranten et overfladisk nap. Der gives 0 i øvel- sen. Det medfører diskvalifikation i konkurrencen, hvis hunden bider figuranten, hvor hunden tager fat om arm, ben, tøj eller lignende. JANUAR 2019 GENEREL DOMMERVEJLEDNING – G.D.-6