DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 28

D C H K ONKURRENCEPROGRAM G ENEREL DOMMERVEJLEDNING M. UTIDIG HALSGIVNING Længere tids vedvarende halsgivning (minimum 6 glam uden væsentlig pause) under en øvelse eller et moment, hvor det ikke er meningen, at hunden skal halse, betrag- tes som en fejl. N. HUNDENS ARBEJDE I ØVELSERNE Dommeren skal i sin bedømmelse af hundens arbejde i øvelserne lægge vægt på: At lydighedsøvelserne udføres med præcision og i et godt samarbejde. At hunden udstråler arbejdsglæde og er lydig. At hunden i de øvrige øvelser (arbejdsøvelserne) er glad, arbejdsvillig, selvstændig og samarbejdsvillig. Dette under hensyntagen til hundenes forskellighed. O. HUNDEN FORLADER ØVELSESOMRÅDET En hund, der forlader øvelsesområdet eller er ude af kontrol i en øvelse, skal have 0 i karakter, uanset hvor stor en del af øvelsen, den har udført. En hund, der forlader en øvelse, men fås under kontrol, skal have karakter for det udførte. P. EKSTRA KOMMANDOER I LYDIGHEDSØVELSERNE Der trækkes som hovedregel: Ekstra kommando i den primære del af en øvelse betragtes som en fejl. Ekstra kommando i den sekundære del af en øvelse betragtes som en mindre fejl. Ekstra kommando med kropsbevægelse, hænder m.m. betragtes som en grov fejl. Hvis hundeføreren tager ekstra skridt eller laver ekstra opstandsninger, betragtes det som en grov fejl. Ved overdreven animering stoppes øvelsen. Manglende kort pause er en mindre fejl. Q. BERØRINGER I LYDIGHEDSØVELSERNE Øvelsen/momentet stoppes, hvis hundeføreren berører hunden efter indtaget klar- stilling, og indtil øvelsen er igangsat. Det betragtes som en mindre fejl, hvis hunden berøres efter øvelsen er igangsat. R. TILRETTEVISNING PÅ SPOR Dommeren skal give en tilrettevisning på sporet, når hundeføreren følger hunden i fuld line væk fra sporet. Der kan kun gives en tilrettevisning. Ved en tilrettevisning skal dommeren anvise spor og retning, så hundeføreren kan sætte hunden direkte på sporet. JANUAR 2019 GENEREL DOMMERVEJLEDNING – G.D.-5