DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 27

D C H K ONKURRENCEPROGRAM G ENEREL DOMMERVEJLEDNING Primært For den primære del af øvelsen gælder: Når den primære del af øvelsen er udført fejlfrit, gives mindst 7 i karakter. Når kun en del af det primære er udført, skal der gives karakter for det udførte. Hvis intet af det primære er udført, skal der gives 0 i øvelsen. Når et primært element undlades, stoppes øvelsen/momentet, og der gives point for det udførte Bemærkninger under de enkelte øvelser angiver nuancer, afvigelser m.m., der med- fører karaktersænkning. Sekundært For den sekundære del af øvelsen gælder, at de enkelte elementer kun er af værdi i sammenhæng med et eller flere primære elementer. Opgives en øvelse Opgiver hundeføreren under en øvelse, skal der gives en karakter for det udførte. Dispensation for løb Der trækkes for det manglende løb (mindre fejl/ fejl alt efter hvor meget løb der er i øvelsen) og for en grov fejl, hvis løb er en del af det primære. K. FEJL Der skal ske karaktersænkning ved fejl efter følgende retningslinjer: Mindre fejl: 0,1 - 0,9. Fejl: 1,0 - 2,9. Grov fejl: 3,0 - 5,0. Fejl i det sekundære er mindre fejl. L. FEJL MELLEM ØVELSERNE Ved overdreven animering inden klargøring stoppes øvelsen, og der gives 0 i karak- ter. Overdreven klargøring, efter at dommeren har anvist startstedet, betragtes som en fejl. For fejl, der begås mellem øvelserne, sker der en karaktersænkning i den efterføl- gende øvelse. Sker fejlen efter den sidste øvelse, sker karaktersænkningen dog i denne. JANUAR 2019 GENEREL DOMMERVEJLEDNING – G.D.-4