DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 26

D C H K ONKURRENCEPROGRAM G ENEREL DOMMERVEJLEDNING F. ANSVAR OVERFOR KONKURRENCELEDELSEN Det er dommerens ansvar at gøre konkurrenceledelsen opmærksom på fejl og mangler ved arealer, materialer m.m., f.eks. vedrørende kasserede arealer, der ikke lever op til konkurrenceprogrammets krav. Dommeren skal lave en skriftlig tilbagemelding på blanket fra landsforeningens dommerudvalg (se DcH’s hjemmeside) G. ALMENE PERSONLIGE EGENSKABER Dommerens personlige egenskaber er af betydning for en hurtig og smidig afvikling af konkurrencen. Dommeren skal under bedømmelsen: Fremtræde venlig, høflig og i øvrigt i overensstemmelse med Årbogens orienterin- ger. Være samarbejdsvillig. Være effektiv og beslutsom. Opføre sig korrekt over for hundeførerne og konkurrenceledelsen. Undgå diskussioner med hundeførerne. Tydeligt, men så diskret som muligt, give de nødvendige tegn under øvelserne. H. SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMULERING Dommeren skal kunne udtrykke sig forståeligt både skriftligt og mundtligt. Det gælder såvel kommentarer til hundeførerne som al anden relevant kommunika- tion omkring konkurrencen. Dommeren skal underskrive dommersedlen. I. DOMMERENS KOMPETENCE Dommeren kan nægte at lade en hund starte eller fortsætte med en øvelse, såfremt han/hun skønner, at det er til skade for hunden (dyrplageri). Dommeren skal lade enhver tvivl og fejl fra dommer, figurant eller sporlægger komme hundeføreren til gode. Dommerens beføjelser til at påtale forhold over for hundeførerne, gælder også uden for øvelserne. I tilfælde af diskvalifikation udfylder dommeren en diskvalifikationsblanket (se DcH’s hjemmeside) og afleverer denne til konkurrenceledelsen. J. BEDØMMELSESMÆSSIG OPDELING AF ØVELSER Dommervejledningen er bygget op, således at der til hver øvelse angives de primære elementer, faste træk og bemærkninger. JANUAR 2019 GENEREL DOMMERVEJLEDNING – G.D.-3