DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 25

D C H K ONKURRENCEPROGRAM G ENEREL DOMMERVEJLEDNING Kendskab til øvrige regler af betydning for konkurrencens afvikling og hundeførernes deltagelse. Hvor der i programmet er angivet en præcis tid i øvelsen, skal dommeren bruge stopur. E. INSTRUKTION AF FIGURANTER Dommeren har ansvaret for, at figuranten i en konkurrence er grundigt instrueret. Det omfatter bl.a. at Figuranten skal forholde sig passivt, indtil hundeføreren har hentet sin hund. Det betyder, at figuranten ikke må: Bevæge sig Tage øjenkontakt med hunden Tale til eller rose hunden Have godbidder, bolde eller andre belønninger i lommen Figuranten skal registrere, hvordan hunden opfører sig og meddele dette til domme- ren. Især med vægt på, om hunden: Berører (f.eks. snuser til lommer i længere tid) Hopper op Støder/puffer med snuden Skraber med poterne Napper Bider Figuranten må ikke diskutere den enkelte hund med hundeføreren eller tilskuere. Figuranten skal være forberedt på, at nogle hunde går meget tæt på og halser me- get højt. I den situation er det vigtigt, at figuranten forholder sig fuldstændig roligt og ikke bevæger sig. Specielt i A- og E-klassen Figuranten skal altid blive på det aftalte sted, indtil han/hun bliver afhentet af dom- meren. Figuranten skal følge hurtigt med til midterlinjen ved afhentning, da tiden ikke stop- pes imens. JANUAR 2019 GENEREL DOMMERVEJLEDNING – G.D.-2