DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 24

D C H K ONKURRENCEPROGRAM G ENEREL DOMMERVEJLEDNING GENEREL DOMMERVEJLEDNING A. KARAKTERNIVEAU Dommerens karakterniveau skal være stabilt under hele konkurrencen. B. KOMMENTARER OG TILBAGEMELDING Alle karakterer skal begrundes – også karakteren 0. Når der gives karakteren 10 i en øvelse, skrives kommentaren OK. Der skal være overensstemmelse mellem karakter og kommentar. Kommentarerne skal være dækkende for hændelsesforløbet. Kommentarerne skal være fyldestgørende og forståelige for hundeføreren. Kom- mentarerne har betydning ved afgørelse af en evt. protest. Når dommeren er færdig med bedømmelsen og har udfyldt dommersedlen, skal hundeføreren orienteres mundtligt om kommentarer og karakterer. C. IAGTTAGELSE OG VURDERING Dommeren skal skelne mellem det primære og det sekundære i øvelserne. Fejlkiggeri eller manglende registrering af væsentlige fejl må ikke forekomme. Dommeren skal placere sig hensigtsmæssigt, så han/hun kan se hele øvelsens udfø- relse. Dommerens placering, taske m.m. må ikke være til gene for øvelsens udførelse. Ved valg af apport og genstande til frit søg og halsgivning skal dommeren vise fornø- den omtanke. D. KONKURRENCEAFVIKLING Dommeren skal have et dybtgående kendskab til sin funktion, sit ansvar og sine plig- ter i forbindelse med en konkurrences afvikling. Dette omfatter bl.a.: Kendskab til materialer, herunder størrelse på apporter og genstande. Kontrol af højden på springbræt. Vurdering af arealernes egnethed, størrelse og udnyttelse. Kontrol af afmærkningen af øvelsesområder (til lydighedsøvelser, eftersøgning og frit søg) placering af figuranter m.m. Instruktion af figuranter. Ledelse af øvelserne – herunder instruktion af hundeførerne, kendskab til tegngiv- ning, kommandoer m.m. Kommunikation med konkurrenceledelse og sporlæggere. JANUAR 2019 GENEREL DOMMERVEJLEDNING – G.D.-1