DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 23

D C H K ONKURRENCEPROGRAM G ENERELLE REGLER 33. AFMELDING Hvis hund eller hundefører ikke kan gennemføre en konkurrence pga. sygdom eller skade, skal hundeføreren meddele dette til konkurrenceledelsen, som videreformid- ler afmeldingen til relevante dommere. JANUAR 2017 GENERELLE REGLER – G.R.-11