DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 23

D C H K ONKURRENCEPROGRAM G ENERELLE REGLER Hundeførerens lokalforening skal skriftligt meddele kredsen, når problemet er løst. I forbindelse med diskvalifikation for usportslig optræden, følges proceduren om- kring karantæneregler beskrevet i årbogen. 32. KONKURRENCELEDELSENS ANSVAR Konkurrenceledelsen er ansvarlig for, at konkurrencen afvikles efter de af DcH ud- givne bestemmelser. 33. AFMELDING Hvis hund eller hundefører ikke kan gennemføre en konkurrence pga. sygdom eller skade, skal hundeføreren meddele dette til konkurrenceledelsen, som videreformid- ler afmeldingen til relevante dommere. JANUAR 2019 GENERELLE REGLER – G.R.-11