DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 22

D C H K ONKURRENCEPROGRAM G ENERELLE REGLER 30. DISPENSATIONER Landsforeningens konkurrenceudvalg kan give dispensationer til hunde og hundefø- rere, der f.eks. har et handicap. Konkurrenceudvalget udsteder bevis på dispensa- tion som skal medbringes til konkurrencen. Dispensation vedrørende hale-/ørekupering følger retningslinjerne i tilhørende ori- entering. Hundeførere, der har en dispensation, skal meddele dette til konkurrenceledelsen ved indskrivning og forevise dispensation udstedt af KU. Konkurrenceledelsen informerer dommerne i den pågældende klasse. 31. DISKVALIFIKATION/BORTVISNING Følgende situationer medfører diskvalifikation i konkurrencen: Hvis en hund bider figuranten. Hvis en hundefører ikke deltager/vil deltage i alle øvelser, medmindre det skyldes en skade eller sygdom, der opstår under konkurrencen. Hvis en hundefører bevidst snyder eller forsøger at snyde. Som snyd regnes en be- vidst overtrædelse af reglerne for at opnå en fordel, f.eks. at hundeføreren før øvel- sen træner på springbrætter, baner, genstande eller figuranter, som indgår i den på- gældende klasse, eller kommer frem fra anvist plads for at se, hvor genstande/figu- ranter placeres. Følgende situationer medfører både diskvalifikation og bortvisning fra konkurren- cen: Hvis en hund direkte og uprovokeret angriber hunde og/eller personer. Hvis en hundefører afstraffer sin hund på eller ved konkurrencepladsen, f.eks. ved spark, slag eller lignende. Hvis en hundefører ved sin opførsel generer andre personer i forbindelse med kon- kurrencen, herunder konkurrenceledelse, dommere, figuranter og andre hundefø- rere. Dommere og konkurrenceledelse har kompetence til at diskvalificere og bortvise en konkurrencedeltager. Konkurrenceledelsen skal skriftligt inden 8 dage meddele hundeførerens lokalfor- ening, kreds og konkurrenceudvalget om sanktionen/hændelsen. Herefter skal kredsbestyrelsen skriftligt meddele kredsens lokalforeninger om sank- tionen. Hund og/eller hundefører kan ikke deltage i konkurrencer, før problemet er løst. JANUAR 2019 GENERELLE REGLER – G.R.-10