DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 21

D C H K ONKURRENCEPROGRAM G ENERELLE REGLER Genstand Som genstand kan benyttes: kuffert, bilhjul, fyldt sæk, trillebør, gasflaske, stor pla- sticdunk eller lignende. Genstanden må ikke være apporterbar. Delvis synlig, let skjult og skjult I C-klassen er figuranten delvis synlig. I B-klassen er figuranten let skjult. I A-klassen er den ene figurant let skjult og den anden skjult. Genstanden er delvis synlig. I E-klassen er figuranten skjult. Genstanden er let skjult. En delvis synlig figurant kan ses af hund og hundefører fra startstedet, men må ikke stå frit fremme. En let skjult figurant er ikke synlig fra startstedet/midterlinjen, men kan ses af hund og hundefører, når de er tæt på denne, men ikke nødvendigvis fra den side hunden forventes at komme fra. En skjult figurant kan ikke ses af hund eller hundefører, heller ikke tæt på. En skjult figurant må dækkes med sløringsnet, grene, halm eller andre naturmaterialer. Der skal i videst mulig omfang anvendes naturlige skjul. 28. FÆRT I EFTERSØGNING OG FRIT SØG Der skal lægges fært i eftersøgningsområdet om morgenen inden konkurrencens start ved at mindst to personer går på kryds og tværs gennem området samt paral- lelt med og ind mod midterlinjen. Konkurrenceledelsen stiller de nødvendige perso- ner til rådighed. Der skal lægges fært i feltet til frit søg i A- og E-klassen om morgenen inden konkur- rencens start, ved at mindst to personer går på kryds og tværs i området og mellem sidemarkeringerne. Konkurrenceledelsen stiller de nødvendige personer til rådig- hed. Hundeførere, der endnu ikke har været oppe i øvelserne, må ikke udlægge fært. 29. LOKALFORENINGERNES ANSVAR Lokalforeningerne er ansvarlige for, at hunde, der tilmeldes en konkurrence, ikke er til fare for de personer eller hunde, der er til stede. Lokalforeningerne er ansvarlige for, at hundeførere og hunde kan deltage i alle øvel- ser, og at hundene er lovlige konkurrencedeltagere. Lokalforeningen skal udstede et resultathæfte til hund og hundefører. Resultathæftet skal medbringes ved al delta- gelse i konkurrencer i DcH. Hunden skal være vaccineret og have en lovpligtig ansvarsforsikring. JANUAR 2019 GENERELLE REGLER – G.R.-9