DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 21

D C H K ONKURRENCEPROGRAM G ENERELLE REGLER En delvis synlig figurant kan ses af hund og hundefører fra startstedet, men må ikke stå frit fremme. En let skjult figurant er ikke synlig fra startstedet/midterlinjen, men kan ses af hund og hundefører, når de er tæt på denne, men ikke nødvendigvis fra den side hunden forventes at komme fra. En skjult figurant kan ikke ses af hund eller hundefører, heller ikke tæt på. En skjult figurant må dækkes med sløringsnet, grene, halm eller andre naturmaterialer. Der skal i videst mulig omfang anvendes naturlige skjul. 28. FÆRT I EFTERSØGNING OG FRIT SØG Der skal lægges fært i eftersøgningsområdet om morgenen inden konkurrencens start og i forbindelse med middagspausen, ved at mindst to personer går på kryds og tværs gennem området samt parallelt med og ind mod midterlinjen. Konkurrencele- delsen stiller de nødvendige personer til rådighed. Der skal lægges fært i feltet til frit søg i A- og E-klassen om morgenen inden konkur- rencens start, ved at mindst to personer går på kryds og tværs i området og evt. mellem sidemarkeringerne. Konkurrenceledelsen stiller de nødvendige personer til rådighed. Hundeførere, der endnu ikke har været oppe i øvelserne, må ikke udlægge fært. 29. LOKALFORENINGERNES ANSVAR Lokalforeningerne er ansvarlige for, at hunde, der tilmeldes en konkurrence, ikke er til fare for de personer eller hunde, der er til stede. Lokalforeningerne er ansvarlige for, at hundeførere og hunde kan deltage i alle øvel- ser, og at hundene er lovlige konkurrencedeltagere. Lokalforeningen skal udstede et resultathæfte til hund og hundefører. Resultathæftet skal medbringes ved al delta- gelse i konkurrencer i DcH. Hunden skal være vaccineret og have en lovpligtig ansvarsforsikring. 30. DISPENSATIONER Landsforeningens konkurrenceudvalg kan give dispensationer til hunde og hundefø- rere, der f.eks. har et handicap. Konkurrenceudvalget udsteder bevis på dispensa- tion som skal medbringes til konkurrencen. Dispensation vedrørende hale-/ørekupering følger retningslinjerne i tilhørende ori- entering. Hundeførere, der har en dispensation, skal meddele dette til konkurrenceledelsen ved indskrivning og forevise dispensation udstedt af KU. Konkurrenceledelsen informerer dommerne i den pågældende klasse. JANUAR 2017 GENERELLE REGLER – G.R.-9