DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 20

D C H K ONKURRENCEPROGRAM G ENERELLE REGLER Genstande til frit søg I alle klasser skal der benyttes bløde genstande. De kan f.eks. være af læder, gummi, stof eller plastic. Genstandene skal være på størrelse med et brilleetui, en pung, en babysko eller lignende og må ikke kunne splintre. Genstandene skal være af forskelligt materiale Der skal i hver klasse være to ekstra genstande til rådighed for dommeren ved valg af genstande. Mistede genstande på spor og i frit søg Hundeføreren kan ikke gøre krav på at få eventuelt mistede genstande forevist. 27. BRINGSEL, SKJUL, FIGURANT OG GENSTAND TIL RUNDERING/EFTERSØGNING Bringsel Der er valgfrit i alle klasser, om man vil bruge norsk bringsel, der sidder fast 2 steder, eller svensk bringsel, der sidder fast et sted. Bringslet skal have en størrelse/farve, så man tydeligt kan se, om hunden har det i munden, når hunden kommer hen til hundeføreren. Hundeføreren skal sætte en 5 meter lang line på hunden, når den skal lede hundefø- reren til figuranten/genstanden. Skjul Der skal i videst muligt omfang anvendes naturlige skjul i alle klasser. Til eventuelle kunstige skjul kan anvendes skærme af alle materialer, halm, træ, slø- ringsnet, store rør eller lignende, dog ikke springbrætter. De kunstige skjul må ikke kunne forveksles med døde genstande til halsgivning. Figurant Figuranten kan placeres stående, siddende eller liggende (i C-klassen kun stående), men således at placeringen ikke findes naturlig i miljøet. Figuranter må ikke være placeret i en hverdagsposition, f.eks. ligge læsende i en liggestol. Figuranter skal have et indgående kendskab til øvelsens udførelse samt til hundes mulige adfærd under øvelsen. Figuranter/genstande skal placeres således, at hunden kan få fært inden for øvelses- områdets begrænsninger. Dommeren kan på ethvert tidspunkt under en konkurrence ændre placeringen af fi- guranter/genstanden. JANUAR 2019 GENERELLE REGLER – G.R.-8