DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 19

D C H K ONKURRENCEPROGRAM G ENERELLE REGLER Sporlæggerne skal være til rådighed for dommeren, når sporet skal gåes. Der skal være mulighed for kontakt mellem sporlæggere og dommere, så sporene får samme alder. Det samme areal må ikke anvendes to dage i træk. Ved planlægning af konkurrencen skal der afsættes plads til ekstra spor. Hvis et spor ikke er udlagt korrekt, kan dommeren give hundeføreren et nyt spor. Bedømmelsen af det nye spor starter, dér hvor uregelmæssighederne begyndte på det første spor. Det nye spor kan også startes her, hvis dommeren med sikkerhed kan anvise stedet. Hvis de første spor ikke er udlagt korrekt, skal dommeren kontakte konkurrencele- delsen, påtale dette og få det ændret. 26. MATERIALER TIL GENSTANDE OG APPORTER Genstande og apporter skal være af en beskaffenhed, der ikke kan skade hunden, og de må ikke kunne afgive lyd. Leddelte genstande, glas og metal må ikke anvendes. Apporter Det er tilladt at bruge apportbuk eller rundstok i alle klasser. Rundstokken skal være af træ, ca. 20 cm lang og mellem 15 og 45 mm i diameter. Apportbukken skal være af træ og veje mindst 100 gram og højst 2000 gram. ”Bide- stykket” skal have en diameter mellem 15 og 45 mm. Diameteren på endestykkerne må max. være 3 gange diameteren på ”bidestykket”. Apporter i forskelligt materiale i A- og E-klassen kan være af plastic, gummi eller an- det. Apporter og genstande må ikke indeholde metaller, der kan skade hunden. Indkaps- let metal i en træ- eller plastapport/buk for at gøre den tungere er tilladt, hvis hun- den ikke kan bide igennem dækmaterialet Der skal være mindst 3 apporter af forskelligt materiale til rådighed for dommeren i A- og E-klassen. Genstande til spor I B-klassen skal genstandene være af træ og ca. 2 x 2 x 10 cm. I A- og E-klassen skal der bruges genstande af forskelligt materiale, f.eks. træ, gummi, plastic eller læder. Genstandene skal være ca. 10 cm lange og mellem 1 og 2 cm tykke. Flade genstande kan være mellem ½ og 2 cm tykke. JANUAR 2019 GENERELLE REGLER – G.R.-7