DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 18

D C H K ONKURRENCEPROGRAM G ENERELLE REGLER 21. EN KORT PAUSE I alle klasser er en kort pause den tid, det tager hunden at falde til ro, så dommeren tydeligt kan se, at det er hundeføreren, der styrer øvelsen. 22. TEGNGIVNING I STÅ – SID – DÆK Det er tilladt at bruge kommando og/eller tegn til hunden i øvelserne stå, sid og dæk i C- og B-klassen. I A- og E-klassen er det tilladt at bruge kommando eller tegn, og valgfrit i de enkelte momenter. Som tegn til stå bruges højre eller venstre hånd, hvor håndfladen holdes ind foran hundens hoved. Som tegn til sid bruges højre eller venstre underarm, der føres opad. Som tegn til dæk bruges højre eller venstre hånd, der føres ind over hundens hoved med håndfladen nedad. 23. AFSTANDE Hvor intet andet er nævnt, er afstande regnet i skridt. 1 skridt regnes til ca. 75 cm. 24. SPORSØG Øvelsen udføres i en sporline. Længden af linen er angivet under øvelsen. Sporlinen fastgøres i en sporsele, dækken eller direkte i halsbåndet og føres enten over ryggen eller under bugen. Ved anvendelse af halsbånd skal dette være løstsiddende og må ikke sættes som kvælerhalsbånd. 25. UDLÆGNING AF SPOR Senest dagen før konkurrencen opsættes markeringer for sporenes start, sigteflag m.m., med mindre det drejer sig om ekstra erstatningsspor på konkurrencedagen. Ved opsætningen må der ikke gås mellem startmarkeringerne. Dette gælder også startporten i A-klassen og startfeltet i E-klassen. Ud over startmarkeringerne må der ikke anbringes markeringsstokke, sigteflag, far- vemarkeringer m.m. på eller ved sporet. De skal som minimum stå så langt fra spo- ret, at hunden ikke kan nå dem inden for sporlinens længde. Der bør tages hensyn til vindretningen ved planlægning af rækkefølgen på især B- sporene, så fært fra de bedømte spor ikke blæser ind over de ikke bedømte spor. Medmindre andet er angivet, er et knæk vinkelret (90 grader). Dommeren skal have udleveret en skitse over sporene med angivelse af markerin- ger, knæk, afstande, placering af genstande osv. JANUAR 2019 GENERELLE REGLER – G.R.-6