DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 17

D C H K ONKURRENCEPROGRAM G ENERELLE REGLER 18. RÆKKEFØLGE AF ØVELSER Rækkefølgen af øvelserne i alle klasser bør varieres. Rækkefølgen fastsættes af konkurrenceledelsen, og den skal fremgå af programmet. Dommeren kan ændre rækkefølgen, hvis det findes hensigtsmæssigt. 19. AFVIKLING AF ØVELSER Dommeren anviser startsted og beder hundeføreren om at gøre klar til øvelsen. Resten udføres selvstændigt af hund og fører. Klarstilling: I alle klasser starter bedømmelsen af øvelserne, når hundeføreren, med hunden på plads, står i utvungen stilling med hænderne ned langs siden. Ved indkald skal hunden komme hurtigt og villigt ind og sætte sig tæt ved og lige foran hundeføreren. Øvelsen stoppes, hvis hundeføreren berører hunden efter indtaget klarstilling og indtil øvelsen er igangsat. Overdreven animering er ikke tilladt og kan medføre, at øvelsen stoppes. I C- og B-klassen føres hunden i line mellem øvelserne. Øvelsen er slut efter dom- merens ”tak”, og når linen er sat på hunden. Det er herefter tilladt at klappe og rose hunden. I klasserne A og E skal hunden være fri ved fod/under kontrol ved samme dommer- hold i lydighedsøvelser. Hvis der er en arbejdsøvelse ved det samme dommerhold må hunden tages i line før og efter denne. Øvelsen er slut efter dommerens ”tak”. Det er herefter tilladt at klappe og rose hunden. Linen sættes på efter sidste øvelse. I A- og E-klassen må hunden berøres mellem øvelserne, dvs. efter dommerens ”tak”, og indtil hundeføreren er i klarstilling med hunden på plads og klar til næste øvelse. I øvelser i alle klasser, hvor der er angivet en tid på øvelsen, giver dommeren tegn, når tiden er gået. Bedømmelsen af alle øvelser slutter ved dommerens ”ja tak”. 20. AFSLUTNING AF ØVELSER I LYDIGHEDSØVELSER I øvelser, hvor hunden kommer ind til hundeføreren, f.eks. ved indkald og apport, skal hunden sætte sig tæt ved og lige foran hundeføreren. Hundeføreren skal stå i utvungen stilling med armene ned langs siden. I C-klassen afsluttes øvelsen med hunden siddende foran hundeføreren. I de øvrige klasser kommanderes hunden på plads efter en kort pause. Hunden kan gå bag om hundeføreren, eller den kan bakke ind på plads. I begge til- fælde skal hunden bevæge sig tæt på hundeføreren og hurtigt og villigt indtage pladsstilling. Det er valgfrit, hvordan hunden kommer på plads. JANUAR 2019 GENERELLE REGLER – G.R.-5