DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 16

D C H K ONKURRENCEPROGRAM G ENERELLE REGLER I lydighedsøvelserne skal øvelsesområdet markeres, så der er en indgang og et be- lønningsfelt, som ligger så langt fra hinanden som muligt. Konkurrencepladsen skal indrettes, så den sidste øvelse afsluttes tæt ved beløn- ningsfeltet. Øvelsesområderne i de forskellige klasser skal placeres, så der kan laves indgangs- områder og belønningsfelter, hvor der tages hensyn til hundene ved de øvrige dom- merhold. 13. FEJL Under øvelserne betragtes hund og hundefører som en helhed, og både hundeføre- rens og hundens fejl medfører karaktersænkning. Hvis hunden ikke udfører øvelsen ved første forsøg, er gentagelse ikke tilladt. Ved f.eks. et mislykket apporteringskast kan dommeren lade kastet tage om. 14. KARAKTERSÆNKNING Hvis en hund ikke udfører hele øvelsen, gives point for det udførte. Adlyder hunden ikke kommandoen, og der gives en ny kommando, vil det medføre karaktersænk- ning. Hvis en hundefører opgiver under en øvelse, gives point for det udførte. 15. PRÆSENTATION Hundeføreren med hund præsenterer sig ved dommerholdet og opgiver startnum- mer. 16. LYDIGHEDS- OG ARBEJDSØVELSER Til lydighedsøvelser hører: lineføring, fri ved fod, stå, sid, dæk, apport, spring og fremadsendelse. Til arbejdsøvelser hører alle de øvrige øvelser. 17. MARKERINGER OG BANER TIL LYDIGHEDSØVELSER Markeringsstokke til lydighedsøvelser skal være klart synlige og af en farve, der ty- deligt adskiller sig fra det omgivende terræn. Markeringsstokkene skal være mellem en halv og en meter høje. Alle øvelser i lydighedsøvelser skal foregå på et jævnt stykke græs eller jord. 18. RÆKKEFØLGE AF ØVELSER Rækkefølgen af øvelserne i alle klasser bør varieres. Rækkefølgen fastsættes af konkurrenceledelsen, og den skal fremgå af programmet. Dommeren kan ændre rækkefølgen, hvis det findes hensigtsmæssigt. JANUAR 2017 GENERELLE REGLER – G.R.-4