DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 15

D C H K ONKURRENCEPROGRAM G ENERELLE REGLER 10. HALSBÅND Halsbånd er valgfrit og skal være løstsiddende. Halsbånd må anbringes som kvælerhalsbånd eller fast halsbånd. Halsbånd skal være uden pigge eller lignende. Tørklæder og lignende må ikke være på hunden under øvelserne. Dog accepteres signalvest, dækkener og potebeskyttelse. Dommer skal kunne se hele øvelsesudfø- relsen. Mundkurv accepteres ikke på konkurrencepladsen. Hunden skal have line og halsbånd på, når den kommer ind til et dommerhold. Hunden må ikke skifte halsbånd ved et dommerhold, men halsbåndet må tages af hunden i arbejdsøvelserne, hvis hundeføreren ønsker det. Det er tilladt at bruge sele i stedet for halsbånd. 11. KOMMANDOER I øvelser, hvor kommandoer er tilladte, må korte kommandoer efter eget valg an- vendes. Kommandoer, som ikke lystres, giver fratræk i karakteren. Fløjtesignal er tilladt. Det skal kunne høres af dommeren. Fløjtesignalet skal være kortvarigt og må være flertonet. 12. BELØNNINGER – ROS OG KLAP Det er tilladt at rose og klappe hunden mellem og umiddelbart efter hver enkelt øvelse ved dommerholdet. Ros og opmuntringer under øvelserne accepteres kun i de øvelser, hvor det er angi- vet. Belønninger må ikke bæres synlige under øvelserne. Der må ikke bæres tasker eller lignende under øvelserne. I C-klassen placeres belønningsfeltet centralt i øvelsesområdet. Det må anvendes til kortvarig belønning af hunden inden klargøring til næste øvelse. Efter sidste øvelse ved et dommerhold går hundeføreren til belønningsfeltet, hvis mål er 5x5 skridt. Her er det tilladt at belønne hunden med godbidder, bold eller lig- nende. Belønningsgenstande, der afgiver lyd, herunder klikker, må ikke benyttes. Er sidste øvelse en arbejdsøvelse, er det tilladt at belønne straks efter dommerens ”tak”, og linen er sat på, dog ikke med godbidder, hvor dette kan genere næste del- tager. Hunden skal være i line under belønningen. Dommeren giver sine kommentarer og karakterer ved belønningsfeltet, hvorefter hundeføreren forlader øvelsesområdet. JANUAR 2019 GENERELLE REGLER – G.R.-3