DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 14

D C H K ONKURRENCEPROGRAM G ENERELLE REGLER 5. POINTLIGHED Såfremt deltagerne i en konkurrence opnår samme resultat, afgøres deres indbyrdes placering efter følgende kriterier: I B-, A- og E-klassen er den samlede sporkarakt \Y[H܈X\[[HZ\[\\Z\[܈[Y[Y[KY[]\Z\[܈ܜ[Y[\[\[[[YH\Z\HY\B[ ܝ[\[Y[H܈X\[[\[H\Z\H\[[[YK[[[Y\\[HY[]YHKBZ\\[[YYۚ[YYYXY[\0\ 霙HX\]ܘ[[Y\[YY]\H[K\\[]]\Y\][[YKX\\[Y\H0H[[YHY˂ӒS•0静\[\\Y\[YHYۚ[˂ˈ0H0ᕑT0H0静\[[YHHۚ\[\0H0静\[\HH[YB[Y][[H\ HpH[[HZH[YH0Hۚ\[KBY[[\[\[Hܙ[[[YY[Hp]Y[܈H0H0静\ ᓒS0HӒTSTQS]\[Y]\YH[[ [[[[[[\] ZH0BH[\\[Y\Hۚ\[[[[KY\[\[؜\\[[\Hۚ\[[pHZH[]\[\[[˂\[[YY[0[\\ܝ\[[[H[ܙYHY[܈HZBY[Hۚ\[[\Y\\[\0H[[\雚[ؘ[K雚[\[[pHZH\Hܜ\[H0HH[K\\H[YY[\Y]\ KSB[HpH[[[\H[Y[܈[[ Y0YH0[\[[[B[\H[ZH[0]\H[[\[[ܛ[H[[[YY\]0K\[[Y[\[\[Y H[[0]\H[[L SаS[ذ[\[ٜ][霙H0Y[K[ذ[pH[[\Hݰ\[ذ[[\\[ذ[ SPT M‘STSHQT8$‘˔L