DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 14

D C H K ONKURRENCEPROGRAM G ENERELLE REGLER 5. POINTLIGHED Såfremt deltagerne i en konkurrence opnår samme resultat, afgøres deres indbyrdes placering efter følgende kriterier: I B-, A- og E-klassen er den samlede sporkarakter afgørende for placeringen. I C-klassen er karakteren for lineføring afgørende. Såfremt karakteren for sporsøg/lineføring er ens, er den samlede karakter i eftersøg- ning /rundering afgørende for placeringen. Hvis denne karakter også er den samme, vil den deltager, hvis sum af samtlige ka- rakterer inden udregning med koefficient er højest, være placeret foran deltageren med lavere sum. Er resultatet derefter det samme, placeres deltagerne på samme plads. 6. LODTRÆKNING Tæver og hanner er ligestillede ved lodtrækning. 7. LØBSKE TÆVER Løbske tæver kan deltage i konkurrencer. Løbske tæver skal starte som den sidste hund ved det enkelte dommerhold. De må indtil da ikke komme på konkurrence- pladsen. Den arrangerende forening kan meddele mødetidspunkt for de løbske tæver. 8. TRÆNING PÅ KONKURRENCEPLADSEN Det er tilladt at varme hunden op, inden den skal ind til dommerholdet, dog ikke på de baner der skal bruges i konkurrencen. Genstande, figuranter og springbrætter, der anvendes i konkurrencen må ikke benyttes til opvarmning. Opvarmning med belønninger og apporteringsgenstande skal foregå uden for de ak- tuelle konkurrenceområder/dommerhold eller på en anvist træningsbane. Træning og opvarmning må ikke virke forstyrrende på de hunde, der er i gang med øvelser ved et dommerhold. 9. LINE Line må kun anvendes i lineføring, spor og bringsel. Ved øvrige øvelser skal den anbringes, så den ikke kan påvirke hunden. Viseline må bæres synligt under udførelse af bringselsøvelsen. ”Retrieverline” er tilladt, hvis hunden bærer andet halsbånd. Dommeren kan forlange linen anbragt efter sit ønske, hvis han/hun mener, den er anbragt, så den kan påvirke hunden. JANUAR 2019 GENERELLE REGLER – G.R.-2