DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 13

D C H K ONKURRENCEPROGRAM G ENERELLE REGLER GENERELLE REGLER 1. KLASSER OG OPRYKNING Der konkurreres i 4 klasser: C-, B-, A- og E-klassen. Lokalforeningernes bestyrelse har ansvaret for, at hund og hundefører starter i den klasse, hvor de ifølge nedenstående regler hører hjemme. Alle konkurrencer, der er dømt af en eksamineret dommer, gælder til oprykning, men en af de oprykningsgivende konkurrencer skal være på mindst kredsplan. C-klassen Er beregnet for nye hunde og hundeførere, der ikke tidligere har startet i DcH’s an- dre klasser eller andre foreningers prøver eller konkurrencer – se orientering i DcH’s årbog. En hund, der ved 2 konkurrencer inden for 24 måneder opnår 110 point eller der- over, kan straks eller fra kommende kalenderår rykke op i B-klassen. B-klassen Er begynderklassen for trænede hundeførere. En hund, der ved 2 konkurrencer inden for samme kalenderår opnår 160 point eller derover, kan straks eller fra kommende kalenderår rykke op i A-klassen. A-klassen Er klassen for trænede hundeførere. En hund, der ved 2 konkurrencer inden for samme kalenderår opnår 260 point eller derover, kan straks eller fra kommende kalenderår rykke op i E-klassen. E-klassen Er DcH’s højeste konkurrenceklasse. 2. NEDRYKNING Nedrykning fra klasserne kan ikke finde sted. 3. DOMMERE Alle konkurrencer afvikles med en eller to dommere på hvert dommerhold. 4. POINTGIVNING Der gives i samtlige øvelser karakter fra 0 til 10 med højst 1 decimal. Denne karakter ganges med forskellige koefficienter alt efter øvelsens vigtighed. JANUAR 2019 GENERELLE REGLER – G.R.-1