DcH Konkurrenceprogram DcH Konkurrenceprogram - Page 10

D C H K ONKURRENCEPROGRAM I NDHOLDSFORTEGNELSE B-klassen ............................................................................................................ 9 A-klassen ............................................................................................................ 9 E-klassen ............................................................................................................ 9 Springstativ: ......................................................................................................... 10 Alle klasser ....................................................................................................... 10 JANUAR 2019 I NDHOLDSFORTEGNELSE