DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 93

Orientering nr. 45 Uddannelsesudvalget April 2018 Økonomi Kredsinstruktører: Grunduddannelsen af kredsinstruktørerne udbydes, afholdes og betales af Uddannelsesudval- get. Efteruddannelsen af kredsinstruktørerne udbydes, afholdes og betales af Uddannelsesudvalget. Efteruddannelsen af kredsinstruktørerne kan også udbydes, afholdes og betales af kredsenes uddannelsesudvalg. Lokalforeningsinstruktører: Grunduddannelsen af lokalforeningsinstruktører udbydes og afholdes af kredsenes uddannel- sesudvalg. Der er brugerbetaling, således at lokalforeningerne betaler per deltager. Efteruddannelsen af lokalforeningsinstruktører udbydes og afholdes af kredsenes uddannelses- udvalg, eller de enkelte lokalforeninger. Der er brugerbetaling, således at lokalforeningerne be- taler per deltager. Uddannelsesudvalget kan udbyde og afholde kurser for lokalforeningsinstruk- tører mod brugerbetaling. Øvrige målgrupper: Uddannelsesudvalget kan udbyde kurser og seminarer for forskellige målgrupper mod bruger- betaling. 92 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening